Enig budgetaftale i Brønderslev skruer op for ældreområdet

KORT NYT7. OKT 2021 15.43

TEMA: Budget 2022

BRØNDERSLEV: En god vane skal man ikke bryde, og Brønderslev holder fast i sin med endnu en enig budgetaftale besluttet i byrådet forleden. Det blev et velfærdsbudget med især et løft på ældreområdet.

Der er syv mio. kr. årligt i budgetåret og hvert af overslagsårene til at ansætte mere personale på ældreområdet, herunder sosuelever, voksenelever og øget niveau for rengøring. På det specialiserede socialområde er der efter en konkret vurdering afsat 6,3 mio. kr. årligt i hele budgetperioden.

Partierne bag budgetaftalen er Venstre, Socialdemokratiet, De Konservative, Dansk Folkeparti og Borgerlisten samt løsgænger Lars Bisgaard Andreasen (eks-S).

mk

Se budgetaftalen og tilhørende talmateriale.