Enhedslisten splittet over ellers enigt Aarhus-budget

200 mio. kr. årligt sat af til "vilde" problemer. Regningen bliver først udspecificeret efter budgetvedtagelsen i næste måned.
23. SEP 2022 9.57

TEMA: Budget 2023

AARHUS: Alle partier i byrådet står næsten bag en enig budgetaftale. Enig fordi alle partier og en løsgænger er med, og næsten fordi et af partierne, Enhedslisten, er delt. Slutfacit er at 30 af 31 byrådsmedlemmer er med, og et enkelt er ude.

Budgetaftalen adresserer en række af hvad Aarhus Byråd har kaldt "syv vilde problemer", om hvilke det hedder at man ikke kan løse dem alene, og at de måske slet ikke kan løses, men at man kan påvirke i den rigtige retning. Pengemæssigt oversættes det til en tilførsel af 115 mio. kr. årligt til udvikling og omstilling af socialområdet, 55 mio. kr. årligt til at styrke børns og unges trivsel og 30 mio kr. i 2023 og henholdsvis 41 mio. kr., 37 mio. kr. og 33 mio kr. i overslagsårene til diverse andre sundhedstiltag. I alt 200 mio. kr. årligt.

Regningen kommer senere. Med til aftalen hører, at der efter den endelige vedtagelse af budgettet på byrådsmøde 12. oktober gennemføres en sparerunde, hvor de 200 mio. kr. og lidt mere til skal findes indenfor alle områder. Det er også en del af aftalen, at "besparelserne udformes, så de - så vidt det overhovedet er muligt - ikke rammer de sårbare og udsatte grupper og går ud over mulighederne for at håndtere de vilde problemer". Aftaleteksten oversætter det selv til blandt andet "et særligt fokus på administrative effektiviseringer".

Aftalepartierne er Socialdemokratiet, De Konservative, SF, Venstre, Enhedslisten (delvis), De Radikale og Nye Borgerlige samt løsgænger Jakob Søgaard Clausen (eks-DF). Udenfor står enegænger fra Enhedslisten, Solveig Munk, der først for nylig er kommet ind i byrådet som partiets førstesuppleant.

 

Se budgetaftalen og tilhørende talmateriale.