Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Enhedslisten: Nationalt tilsyn til opholdssteder

Kommunerne kritiseres for at have svigtet tilsynsopgaven, og det får Enhedslisten til at stille forslag om, at ansvaret fremover skal ligge hos en national instans
11. MAJ 2012 13.43

I en ny statusrapport fra Institut for Menneskerettigheder (IMR) kritiseres forholdene for anbragte børn i Danmark, bl.a. på grund af tilsynssvigt. IMR-direktøre Jonas Christoffersen peger blandt andet på rækken af misbrugssager i de seneste år, hvor vold, incest og vanrøgt har krænket danske børn over hele landet - uden at myndighederne har grebet ind i tide, skriver Ritzau i dag.

- Tilsynet har ikke fungeret godt nok, og det er en stor fejl. Børnene har krav på at blive beskyttet og passet på, men i stedet er deres rettigheder blevet tilsidesat, siger han.

Kritikken får nu Enhedslisten til at stille beslutningsforslag om oprettelsen af et nationalt tilsyn.

- Vi må sætte en stopper for de her ubærlige sager hvor sårbare og udsatte børn mishandles, når de har allermest behov for vores beskyttelse. Når selv Institut for Menneskerettigheder påpeger, at børnenes rettigheder krænkes, må vi gribe bolden og få effektiviseret området, siger Pernille Skipper, der er Enhedslistens socialordfører.

Kritisk vinkel
Flere politikere har været ude og tale om at tilsynet kan deles op i kommunale klynger, men det mener Enhedslisten er utilstrækkeligt set i lyset af de mange skandalesager og kritikken fra instituttet.

- Også Landsorganisationen af Opholdssteder anbefaler, at tilsynet med opholdsstederne centraliseres, så de faglige standarder ensrettes, og det kan vi fra Enhedslistens side kun tilslutte os. Et nationalt tilsyn med en objektiv og kritisk vinkel på opholdsstederne vil kunne sikre børnenes deres vilkår og rettigheder. Derfor stiller vi nu forslag i Folketinget om at indføre et nationalt tilsyn, siger Pernille Skipper.

Også Jonas Christoffersen mener, at det i sidste ende er statens ansvar at gribe ind.

- Det er en forpligtelse for staten at sørge for et løbende og kvalificeret tilsyn, så børnene ikke bliver udsat for unødig magtanvendelse eller seksuelle overgreb, siger han.

Ud over børneområdet peger Institut for Menneskerettigheder på 12 andre områder, hvor Danmark kan gøre det bedre end i dag: Blandt andet når det kommer til menneskehandel og frihedsberøvelse.

Enhedslisten stiller beslutningsforslag om at det institutionaliserede tilsyn fremover skal varetages af en national instans.
Som en del heraf bør det sikres, at børnene informeres om deres rettigheder under anbringelsen, som det anbefales af Institut for Menneskerettigheder.

Institut for Menneskerettigheder har i dag udgivet statusrapport over menneskerettighederne i Danmark.

Rapporten ser bl.a. på vilkårene for anbragte børn og anbefaler en sikring af et kvalificeret, effektivt tilsyn med anbringelsesstederne og vilkårene for anbragte børn.

Rapporten anbefaler desuden at anbragte børn i højere grad sikres information om deres rettigheder.

Landsorganisationen af opholdssteder, botilbud og skoletilbud, LOS, anbefaler at tilsynet centraliseres.

Foto: Colourbox

lcl / tsp