Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Energistyrelsen sender forundersøgelsestilladelse til Hesselø i høring

Energistyrelsen har præsenteret en ny ilandføringsrute ved Gilbjerg Hoved i sit udkast. Den nye rute kommer ikke til at gå igennem naturområdet Heatherhill i Gribskov, som borgmester havde frygtet.

Energistyrelsen har sendt et udkast til tilladelse til forundersøgelser på havet vedrørende Hesselø Havvindmøllepark i høring, oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Dermed får Energinet, som skal stå for undersøgelserne, ret til at indsamle relevante oplysninger om forundersøgelsesområdet på havet. Forundersøgelserne består af miljøbiologiske, geofysiske og geotekniske undersøgelser med boringer samt 3D-kortlægninger af havbunden.

De skal blandt andet afdække de to mulige ruter for kabler ind til land, som henholdvis har ilandføringspunkt ved Kyndbyværket eller Gilbjerg Hoved vest for Gilleleje Havn. Begge ruter skal føre frem til transformerstationen i Hove, hvor strømmen skal sluttes til det kollektive eltransmissionsnet.

Ruten til Kyndbyværket fremgik også af Energistyrelsens finscreening af havarealer til etablering af nye havvindmølleparker fra foråret 2020, mens ruten til Gilbjerg Hoved er ny.

Kort frist

Den nye mulige rute, som skal undersøges, går ikke gennem naturområde Heatherhill, som borgmester i Grib­skov Kommune Anders Gerner Frost (Nyt Gribskov) tidligere havde udtrykt bekymring omkring. 

- Jeg har da et stort håb og en tro på, at man tager hensyn til vores natur. At man vælger at gå i land nogle steder, hvor generne, der er forbundet med det, begrænses mest muligt, og at man passer på naturen i den forbindelse, sagde Anders Gerner Frost tilbage i juni.

Frist for bemærkninger er 17. september 2020. Den korte frist skyldes, at Energinet hurtigt skal have forundersøgelsesskibene ud at sejle, inden vejret bliver for barskt. Hesselø skal efter planen stå færdig i 2027. 

esl