Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Energi-visioner gavner langt uden for regionen

Dansk Fjernvarme har givet Region Midtjylland Fjernvarmeprisen 2011 for en ekstraordinær indsats for at fremme vedvarende energi og fjernvarme
28. OKT 2011 7.14

MIDTJYLLAND: Dansk Fjernvarme har tildelt Region Midtjylland Fjernvarmeprisen 2011 for en ekstraordinær indsats for at fremme vedvarende energi og brugen af fjernvarme. Regionens visioner på området kommer til gavn langt udenfor regionens geografiske grænser til glæde for såvel erhvervsliv som klimaet og helt almindelige fjernvarmeforbrugere.

Regionen får Fjernvarmeprisen 2011 for en vedholdende og målrettet indsats for at nå op på mindst 50 pct. vedvarende energi i 2025. Og ikke blot skal der være tale om vedvarende energi, men også brug af lokale ressourcer som vind, sol, biomasse, biogas, geotermisk varme med mere.

Region Midtjylland har vedtaget en energiperspektivplan og inddrager såvel energiselskaber som vidensinstitutioner i dette arbejde.

- Region Midtjylland er en organisation, som ikke blot har øje for at bruge fjernvarme i egne bygninger. Regionen giver støtte til flere visionære projekter som understøtter omstillingen til vedvarende energi-teknologier. Projekter som i den sidste ende vil komme samfundet og fjernvarmen i hele Danmark til gode, siger formand for Dansk Fjernvarme Uffe Bro.

Region Midtjylland har eksempelvis støttet oprettelsen af Fjernvarmens Udviklingscenter i Aarhus.

I alt har 1,6 millioner danske husstande fjernvarme. Det svarer til 62 pct. af alle husstande.

Fjernvarme er ikke et brændsel, men et distributionssystem, som kan transportere energi. Det sker ved hjælp af varmt vand. Fjernvarmen bliver til på mange forskellige måder, eksempelvis som kraftvarme (el- og varmeproduktion i samme proces), overskudvarme fra industrien, geotermi, solvarme, flis, halm og ikke mindst fra affaldsforbrænding.

Danmark er internationalt førende inden for fjernvarme. Således er branchen i vækst og eksporterede for 6 milliarder kroner i 2010. Dette ventes at stige til 7,6 milliarder kroner i 2015 og samtidig øge antallet af beskæftigede fra 9000 til 11.000.