Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

En rapport er ikke nødvendigvis videnskab

Ankestyrelsen måtte ikke afvise aktindsigt i spørgeskemaer med den begrundelse, at de skulle bruges til statistik, siger Ombudsmanden

En borger bad Ankestyrelsen om aktindsigt i tre spørgeskemaer, som tre kommuner havde udfyldt som led i Ankestyrelsens udarbejdelse af en rapport om kommuners og regioners tilsyn på botilbudsområdet.

Ankestyrelsen gav afslag på aktindsigten med henvisning til, at materiale kan undtages fra aktindsigt, hvis det er tilvejebragt som grundlag for udarbejdelse af offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser (offentlighedslovens § 10, nr. 5).

Ombudsmanden mener imidlertid ikke, at Ankestyrelsens rapport - der havde til formål at give et billede af kommunernes og regionernes opgavevaretagelse på botil­budsområdet - kunne betegnes som offentlig statistik eller en videnskabelige undersøgelse, lyder det fra ombudsmandsinstitutionen.

Med udtrykket 'offentlig statistik' må der forstås noget andet og mere end en optælling og opgørelse af oplysninger, som modtages fra offentlige myndigheder eller andre. Hvis der skal være tale om 'offentlig statistik', må det kræves at det bagvedliggende materiale har gennemgået en vis kvalificeret faglig statistisk bearbejdning. Og 'videnskabelige undersøgelser' må forstås som undersøgelser, der indgår i en forskningsmæssig sammenhæng og udføres af institutioner, hvis primære opgave er af forskningsmæssig karakter, f.eks. universiteter eller offentlige forskningsinstitutioner.

Efter Ombudsmandens opfattelse kunne Ankestyrelsen hermed ikke afslå borgerens anmodning om aktindsigt i kommunernes besvarelser med henvisning til den regel, og Ankestyrelsen bliver nu opfordret til at genoptage sagen.

Da Ankestyrelsen faktisk afslog borgerens anmodning om aktindsigt efter denne regel, burde den samtidig have vejledt borgeren om muligheden for at søge aktindsigt i spørgeskemaerne direkte hos de tre kommuner.


ka