En indsnævret Thyborøn Kanal kan afbøde de værste stormfloder
Rambøll-analysen lægger op til at reducere afstanden mellem høfderne ved indsejlingen fra de nuværende 1.200 til 250 meter.

En indsnævret Thyborøn Kanal kan afbøde de værste stormfloder

Syv kommuner og vandforsyninger ved Limfjorden går sammen om at forebygge skader ved oversvømmelser med nyt høfdebyggeri.
19. FEB 2020 7.00

En kraftig indsnævring af Thyborøn Kanal vil i fremtiden kunne reducere risikoen for voldsomme oversvømmelser i den vestlige del af Limfjorden.

Det er overskriften for et samarbejde mellem Thisted, Vesthimmerland, Skive, Holstebro, Struer, Mors og Lemvig kommuner, hvor Rambøll nu har analyseret på, hvad en indsnævring og uddybning af kanalen ved den vestlige ende af Limfjorden vil betyde.

Borgmestre, embedsmænd og chefer for vandforsyninger fra de syv kommuner, hvor der er risiko for oversvømmelser og stormflod, er blevet orienteret om projektet, og ifølge Lemvig-borgmester Erik Flyvholm (V) var modtagelsen positiv:

- Tilbage i 2012 lavede Kystdirektoratet en rapport om muligheden for en indsnævring, og nu har Rambøll lavet en analyse, der minder om en miljøvurdering. Det betyder, at hvis vi kender trykket ude fra Nordsøen, så kan vi også kende niveauet for hvor højt, stormfloderne vil nå i havnebyerne i Limfjorden.

Indsnævringen kan ifølge rapporten ske ved at forlænge høfde 59 ud for Thyborøn og høfde 72 ud for sydspidsen af Agger Tange med cirka en kilometer. Samtidig uddybes sejlrenden til 13 meter fra de nuværende otte meter. 

Anlægsudgiften vil tjene sig ind
Ifølge analysen vil der være store fordele og markante besparelser i form af færre oversvømmelser og skader i de syv kommuner under og efter voldsomme storme som Bodil og Egon og den navnløse i 2005, som ramte Løgstør hårdt.

Den samlede investering ved indsnævringen anslås til 700 mio. kr. Og der er mange penge at spare ved at forebygge skaderne efter de voldsomme storme. Alene ved én såkaldt 100-årsstorm kan ødelæggelserne reduceres med mere end 900 mio. kr.

Oveni ventes vandforsyningerne at spare minimum 100 mio. kr. ved lokale foranstaltninger. Desuden bliver der mindre besparelser på kystsikringer i kommunerne.

Rambøll-analysen viser, at der ikke er umiddelbare 'bivirkninger' i form af negative konsekvenser for sejlforhold, fiskeri og landbrug eller andre erhverv ved en indsnævring af Thyborøn Kanal. 

- I første omgang går vi videre med projektet, siger Erik Flyvholm, der forestiller sig en fælles finansiering mellem de syv kommuner, regionerne Nordjylland og Midtjylland, staten og EU. 

 

Projektet kaldes 'Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord' og er et delprojekt i det regionale projekt Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC), der støttes af EU og Region Midtjylland udover de syv kommuner og vandforsyninger langs vestlige Limfjorden.

Læs analysen

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev