DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Elbilkommission lufter trængselsafgift og foreslår ladesteder på markedsvilkår

Trængselsafgift i Københavns og Frederiksberg kommuner bør undersøges nærmere, mener kommissionen. Men ikke i Aarhus, Aalborg og Odense.

Elbilkommissionens anden delrapport udpeger fire områder der skal håndteres for at fremme udbredelsen af elbiler. Først og fremmest naturligvis lademuligheder, men også en afgift på bilkørsel i Københavns og Frederiksberg kommuner nævnes - ikke som et forslag, men som en mulighed, der bør undersøges og analyseres på.

Kommissionen skelner ikke i sine overvejelser herom mellem elbiler og traditionelle biler, til gengæld afviser den, at en trængselsafgift kan være relevant i Aarhus, Aalborg og Odense kommuner, hvor der ligeledes er miljøzoner og dermed en afgrænsning, der også kan bruges i afgiftsøjemed.

Men både miljøzoner og trængsel er af for beskedent omfang i disse kommuner, til at en afgift bør komme på tale, mener kommissionen.

Lademuligheder over hele landet

En opgave for alle kommuner bliver det derimod at sørge for ladefaciliteter til elbilejere, der bor i lejlighed eller af andre årsager ikke har mulighed for at få installeret oplader på egen matrikel. Endvidere får staten en rolle i at sikre, at der også i tyndt befærdede dele af landet bliver adgang til lademuligheder, selv om det ikke er rentable på kommercielle vilkår.

Overordnet anbefaler kommissionen, at udbredelsen af ladefaciliteter overlades til det frie marked, ligesom tankstationerne i sin tid blev. Det statslige bidrag til ladefaciliteterne uden for de kommercielt attraktive områder foreslås derfor som en tilskuds- eller støtteordning til de kommercielle aktører, der vil byde ind på opgaven.

Med hensyn til om elnettet kan klare den yderligere belastning, når elbiler bliver almindelige, anbefaler kommissionen en differentieret afgift, der tilskynder til at opladningen fordeles over døgnet på tidspunkter, hvor den øvrige belastning er lavest. Et andet afgiftsmæssigt emne er kWh-afgiften på ladestrøm, som kommissionen anbefaler nedsat til samme niveau for er gældende for elvarme.

 

Se kommissionens rapport.