DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Eksisterende udligningsordninger skal erstattes af enstrenget system

Udligningsordningen skal være mere enkel og gennemskuelig. Helt ens for alle bliver den dog ikke.
30. JAN 2020 12.08

De eksisterende udligningsordninger skal ifølge regeringens udspil afskaffes og erstattes af en ny. Ønsket er en mere enkel og gennemskuelig ordning.

Det betyder farvel til landsudligningen på tværs af alle kommuner, hovedstadsudligningen mellem kommuner i hovedstadsområdet og det ekstra udligningstilskud til kommuner uden for mellem kommuner i hovedstadsområdet. I stedet skal der indføres én fælles landsudligning med samme grundregler for alle kommuner.

Helt ens for alle bliver det dog ikke, for i stedet for den hidtidige hovedstadsudligning indføres et hovedstadstilskud. Men det er ikke blot det samme under nyt navn, for der frigøres midler til at at øge omfordelingen fra Nordsjælland og hovedstadskommunerne til resten af landet. Det vil blandt andet ske i form af målrettede midler til yderkommuner, i alt cirka en mia. kr.

Samtidig vil regeringen øge refusionen for særligt dyre sociale indsatser, både på børne- og voksenområdet, så kommunerne får større budgetsikkerhed. På udgifter over godt to mio. kr. vil refusionen blive på 75 pct. Foruden den højere refusion pr. sag vil refusion også komme til at omfatte flere sager end i dag.

Ændringerne for refusion skal finansieres af kommunerne selv, det vil sige omfordeling af de midler, der allerede fordeles i dag, men til de kommuner, der har de faktiske udgifter til de dyre socialsager. Den ekstra mia. kr. til yderkommunerne finansieres dels af kommunerne selv, dels af staten med nye penge (0,5 mia. kr. til hver).

På erhvervsområdet foreslår regeringen desuden en justering af selskabsskatteudligningen, så det kan betale sig for en kommune at understøtte etableringen af industriklynger.

 

Læs eller download regeringens udspil 'Råd til velfærd i alle kommuner'.