Egedal strammer op efter politikers boligsag

KORT NYT16. MAJ 2022 12.06

EGEDAL: En sag, der involverer en byrådspolitiker, har fået Egedal Kommune til dels at indskærpe notat- og journalpligt, dels efterprøve medhjælperes tilknytning til landbrugsdrift, skriver kommunen ifølge sn.dk til Folketingets Ombudsmand.

Der er tale om formand for Plan og Byudviklingsudvalget Ulrik John Nielsen (Lokallisten Ny Egedal), som ved sit landbrug fik opført en medhjælperbolig, som hans forældre bor i. En borger og flere medier stillede spørgsmålstegn ved, om boligen reelt var en medhjælperbolig. Ulrik John Nielsen har til kommunen oplyst, at medhjælperne udfører opgaver såsom græsslåning, små reparationer, udtynding af bevoksning samt løbende vedligeholdelse af landbrugsejendommens bygninger.

“Sagen har givet anledning til en indskærpelse af den almindelige notat- og journalpligt. Derudover vil kommunen fremadrettet foretage en mere detaljeret efterprøvelse af medhjælpernes tilknytning til landbrugsdriften og undersøge, om der er indgået forpagtningsaftale for dyrkning af jorden”, skriver kommunen blandt andet i redegørelsen.

ka