DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Egedal-landmænd får grødeskæring igennem

Egedal-landmænd får grødeskæring igennem

I et etårigt forsøg kan landmændene nu søge om ekstra beskæring - hvis de selv kører grøden væk til kompostering
5. JUL 2012 8.41

EGEDAL: Mens der over hele landet forberedes vandplaner, der af hensyn til dyrelivet og vandmiljøet begrænser grødeskæringen, er der ved Værebro Å nu lagt op til mere grødeskæring, hvis der igen bliver oversvømmelser.

Egedal Kommune har netop aftalt med landmændene i Værebro Ådal, at de ved eventuelle oversvømmelser i løbet af sommeren kan ansøge om en ekstraordinær beskæring af plantevæksten i Værebro Å - ud over de tre obligatoriske grødeskæringer i 2012, som kommunen står for.

Kommunen præsenterer det selv som en 'unik samarbejdsaftale', hvis hensigt er at sikre bedre vandgennemstrømning i Værebro Å og dermed mindske risikoen for oversvømmelser.

Landmændene i Værebro Ålaug har de seneste måneder kritiseret kommunen for at gøre for lidt for at mindske problemerne med oversvømmelser i åen, men har nu fået en aftale igennem, der af kommunen præsenteres som udgiftsneutral. Hensigten er at sikre bedre vandgennemstrømning i Værebro Å - fra landsbyen Knardrup til Roskilde Fjord - og dermed mindske risikoen for oversvømmelser.

50.000 kr. til ekstra grødeskæring
Landmændene har til gengæld påtaget sig at køre de op mod 250 ton afskårede planter væk til kompostering; såkaldt grøde, der typisk opsamles om sommeren efter 'oprensning' af åen. De mange ton fylder 25 lastbiler, som hvert år ellers koster kommunen omkring 50.000 kr. i rene transportudgifter.

Besparelsen bliver nu i stedet brugt til at finansiere transporten og den eventuelle ekstra grødeskæring, som landmændene selv vil foretage under tilsyn fra Egedal Kommune og inden for rammerne i vandløbsregulativet. Som noget nyt skal grøden opbevares lokalt på en godkendt plads, hvor den efterfølgende kan genbruges som markgødning.

Der er tale om en etårig forsøgsordning, der skal klarlægge hvilken effekt en eventuel ekstra grødeskæring har på vandstanden og afstrømningen i Værebro Å.

Aftalen er indgået, kort efter kommunen har sendt sine egne vandplaner i høring indtil 31. august. Planer, der bl.a. indeholder elementer som selektiv grødeskæring, ophør af grødeskæring og grødeskæring i netmønster, så der efterlades mere grøde i vandløbet til gavn for dyrelivet.