Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Egedal-budget mangler besparelser

BUDGET 2012 Borgmester Willy Eliasen (V) mener ikke, at Egedals budget for 2012 indeholder tilstrækkelige besparelser
23. SEP 2011 14.10

EGEDAL: Budgettet for de kommende fire år blev vedtaget med brødebetyngede miner. Der er lagt op til besparelser på 17 mio. kr. Men det er ikke nok, mener kommunens borgmester Willy Eliasen (V).

- Ud fra en kold økonomisk betragtning har vi ikke gjort det godt nok med dette budget. Vi burde have reduceret det fremskrevne servicebudget med mindst 25 mio. kr., men vi har kun reduceret med ca. 17 mio. kr. i alt, sagde Willy Eliasen i sin budgettale.

I 2011 har det været nødvendigt at genåbne budgettet for at finde flere besparelser i Egedal. Og Willy Eliasen advarede det øvrige byråd om, at det også kan ske i 2012.

- Jeg vil i hvert fald ikke udstede en garanti for, at vi ikke kommer til at genåbne budgettet i det kommende år. Derfor vil vi ikke kunne slappe af i årene fremover, men hele tiden være fokuseret på netop den strukturelle balance og udvise forsigtighed og rettidig omhu, sagde borgmesteren i sin budgettale.

Det er særligt det specialiserede handicapområde, jobområdet og  institutionsområdet, der giver Egedals økonomi problemer.

Vigtigste besparelser:

• På de tværgående administrative konti gennemføres reduktioner på godt 2 mio. kr. i 2012, stigende til over 2,5 mio. kr. i 2013-15.

• På skoleområdet skal lærernes arbejdstidsaftale genforhandles og det forventes i første omgang, at frigøre ressourcer, som kan tilbageføres til forhøjelse af hold- og deletimer i forbindelse med skolernes arbejde med inklusion af alle elever.

• På ældreområdet nedlægges en faglig konsulentstilling og serviceniveauet på plejecentrene mindskes. Reduktionen er på i alt 1,4 mio. kr. i 2012 og 1,5 mio. kr. fra 2013.

• På det specialiserede socialområde gennemføres omlægninger og reduktioner på 2,5 mio. kr. i 2012 stigende til 3,5 mio. kr. i de efterfølgende år.

• På Familiecenterets område gennemføres omlægninger for i alt 2,8 mio. kr. i 2012, stigende til 4,5 mio. kr. i de efterfølgende år. Omlægningerne kan gen-nemføres gennem oprettelse af tilbud i kommunen.


krn