Efter to år får Hillerød medhold i støv-påbud

KORT NYT12. MAR 2020 9.30

HILLERØD: Miljø- og Fødevareklagenævnet har nu givet Hillerød medhold i påbud, som kommunen for to år siden sendte til en lokal virksomhed. I 2018 gav Hillerød ti påbud til  Nordisk Perlite om at forhindre gener og forurening fra den store mængde støv fra deres produktion. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Virksomheden, der har fået påbuddene, bearbejder den vulkanske sten perlite, så det kan bruges til blandt andet isolering. Her kunne kommunen allerede i 2017 gennem både billeder og tilsynsnotater bevise, at der forekom væsentlige støvgener. 

Men virksomheden har ikke før nu skullet efteleve de ti påbud, da klagen fra 2018 blot havde en opsættende virkning, så længe sagen stadig var under behandling hos Miljø- og Fødevareklagenævnet. Hillerød har nu planlagt tilsyn for at sikre, at virksomheden kommer til at leve op til påbuddene. 

jeg

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev