DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Efter fire døgn enes EU-lande om kæmpe budget
Siden fredag har EU's stats- og regeringschefer skrevet til og streget ud i et dokument på omkring 60 sider om EU's økonomi de næste syv år. EU-Rådets generalsekretær, Jeppe Tranholm-Mikkelsen (bagerst), har undervejs været med til at smede kompromisser som EU-præsidentens højre hånd.
Foto: Pool, Reuters.

Efter fire døgn enes EU-lande om kæmpe budget

Stats- og regeringschefer fandt svær balance mellem tilskud og lån i milliardfond til økonomisk genopretning.
21. JUL 2020 6.48
TEMA: Corona

Først på femtedagen af et EU-topmøde fremkom kompromisset, som fik alle 27 stats- og regeringschefer til at sænke paraderne, og tirsdag morgen ligger så en plan for, hvordan 13.580 mia. kr. skal spenderes de næste syv år.

'Aftale,' skriver EU-præsident Charles Michel på Twitter.

Så mange penge har EU-landene aldrig før forhandlet om.

Det svimlende beløb dækker over den syvårige budgetramme på knap 8.000 mia. kr. Oven i er en helt ekstraordinær genopretningsfond på 5.580 mia. kr., som coronakrisen har gjort nødvendig.

Den store konklusion fra mødet er, at landene i Sydeuropa fik de milliardtilskud, som de har ført kampagne for siden marts: Hjælp til pandemiens følger.

Dansk rabat fordoblet

I månedsvis har nordboere og sydlændinge skudt med skarpt mod hinanden i sociale mediedebatter om genopretningspuljen, som er et helt nyt påfund i EU.

Tilskudspuljen blev dog ikke på 500 mia. euro. Sådan blev det ellers foreslået af den tyske forbundskansler, Angela Merkel, og den franske præsident, Emmanuel Macron, i maj.

Fem sparelande, hvoraf Danmark er et, forhandlede andelen af tilskud ned til 390 mia. euro. Yderligere 360 mia. skal være lån med betingelser. Men disse er langt mindre interessante for de mulige modtagerlande.

Statsminister Mette Frederiksen (S) flyver hjem fra mødet uden den modernisering og reduktion af budgettet, som hun havde sagt var nødvendig. Til gengæld fik hun papir på en dansk EU-rabat, der bliver mere end fordoblet i forhold til den nuværende, hvis man regner i faste priser.

I 2013 sikrede Helle Thorning-Schmidt en årlig dansk rabat på en mia. kr.

Veto-trussel

To store forhindringer er blevet forceret på vejen mod kompromisset. Ungarn havde truet med veto over en mekanisme, der skal kunne stoppe udbetaling af EU-midler, hvis ikke landet overholder fælles værdier.

Sent mandag aften lykkedes det at indgå et kompromis med Ungarn. Mekanismen er på nogle punkter udvandet.

Men ifølge en diplomat, som netmediet Politico har talt med, skulle den åbne for, at EU-landene nu med kvalificeret flertal kan vælge at etablere en effektiv mekanisme.

Et hollandsk ønske om at kunne stoppe udbetalinger af EU-midler fra genopretningsfonden, hvis ikke økonomiske reformer i modtagerlandene gennemføres, fandt man også et kompromis på.

Aftalen, der er indgået tidligt tirsdag morgen, skal ifølge EU-traktaten godkendes af Europa-Parlamentet. Desuden skal nationale parlamenter godkende, at indtægtsloftet midlertidigt hæves.

Sådan fordeles budgettet:

Syvårsbudgettet for 2021-27 er på 1074,3 mia. euro. Genopretningsfonden efter coronakrisen er på 750 mia. euro.

 • 30 pct. af alle midler øremærkes klima og understøttelse af et klimamål for 2050.
 • Genopretningsfonden finansieres ved, at EU-Kommissionen optager lån på kapitalmarkederne, som betales tilbage fra 2027 til 2058.
 • Ud af den samlede genopretningspulje på 750 mia. euro, er 390 mia. euro tilskud til især de værst ramte lande og sektorer, mens 360 mia. euro er lån.
 • Hovedparten af midlerne (672,5 mia.) fra genopretningsfonden skal bruges i perioden 2021-23 - 70 pct. de første to år og 30 pct. i det følgende.
 • Resten af genopretningspuljen gives som tilskud under forskellige programmer som forskning, regional udviklingsstøtte og hjælp til overgangen til en CO2-fri fremtid. Dermed sikres demokratisk kontrol med midlerne.
 • 378 mia. euro afsættes under den overordnede ramme med struktur- og samhørighedsmidler.
 • Der fastsættes en mekanisme, der skal sikre, at udbetaling af EU-midlerne betinges af overholdelse af retsstatsprincipper.
 • Til en hovedpulje med blandt andet landbrugsstøtte afsættes 356 mia. euro.
 • Migration og grænsekontrol: 22,7 mia. euro.
 • EU-administration: 73,1 milliard euro.
 • Naboskab, bæredygtighed og udvikling: 98,4 mia. euro.


Størrelsen af forskellige underprogrammer i EU-budgettet:

 • Forskningsprogrammet Horizon Europe: 75,9 mia. euro.
 • Investeringsprogrammet InvestEU: 1,3 mia. euro.
 • Infrastrukturprogrammet Connecting Europe Facility: 28,4 mia. euro.
 • Det digitale program Digital Europe: 6,7 mia. euro.

EU-Parlamentet skal godkende budgettet, og nationale parlamenter skal godkende, at EU's indtægtsloft hæves midlertidigt.


Kilde: EU-Rådet.


Ritzau