Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Dyrt at skære i arbejdsmiljø-pengene

Alene arbejdsskader inden for FOA's faggrupper har kostet samfundet 2,2 mia. kr. på ti år. Nu finansieres ny jobplan med forebyggelsesmidler

Pengene til det nye fradrag for rengøringshjælp kommer bl.a. fra Forebyggelsesfonden. Fondens penge er øremærket til at forebygge arbejdsskader og dårligt arbejdsmiljø. Men det kan blive dyrt at skære i forebyggelsen, mener FOA.

De mest slidte rammes
En del af pengene til det kommende fradrag for rengøringshjælp og istandsættelse af hjemmet, den såkaldte Boligjobplan, kommer fra drastiske nedskæringer i Forebyggelsesfonden og hos Arbejdstilsynet. Det betyder, at penge, der er sat af til forbedring af arbejdsmiljøet hos de mest nedslidningstruede faggrupper, bliver skåret væk. Men det er meningsløst at skære på arbejdsmiljøarbejdet, mener FOA.

- Når regeringen barberer Forebyggelsesfondens midler ned til under det halve, så vil det ramme FOA's faggrupper hårdt. Først tager man efterlønnen fra folk, der er nedslidt og har brug for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Nu tager man så også de penge, der allerede er afsat til at forbedre arbejdsmiljøet og derved forebygge nedslidning. Jeg synes, det er uanstændigt, siger forbundssekretær Inger Bolwinkel, der er ansvarlig for FOA's arbejdsmiljøarbejde.

Skadesbeløb svarer til 700 ansættelser
Men det kan blive dyrt at skære ned på forebygggelsesarbejdet. Dårligt arbejdsmiljø medfører nemlig hvert år mange arbejdsulykker og erhvervsskader, og ud over store menneskelige konsekvenser for den enkelte, er det også dyrt for samfundet. Beregninger fra FOA viser, at FOA's medlemmer i løbet af de sidste ti år har fået udbetalt 2,2 mia. kr. i erstatning for ulykker og erhvervssygdomme.

Hvis alle disse arbejdsskader kunne forebygges, så svarer det til, at man årligt kunne ansætte mindst 700 ekstra fuldtidsansatte på plejehjem, sygehuse og i daginstitutionerne, viser beregningerne.

- Alt for mange bliver ødelagt på jobbet, og nogle allerede det første år af deres arbejdsliv. Der er brug for meget mere forebyggelse. Det er simpelthen for dyrt at lade være - både i milliarder og i menneskelige omkostninger, siger Inger Bolwinkel.

Psykiske skader undervurderes
FOA frygter desuden, at nedskæringerne hos Arbejdstilsynet, der også skal være med til at finansiere Boligjobplanen, især vil gå ud over arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø.

Ofte er det psykiske arbejdsmiljø det mest komplekse og tidskrævende at rette op på. Derfor kan jeg godt være nervøs for, om Arbejdstilsynet i fremtiden vil have ressourcer til dette arbejde, når de får mindre tid til at føre tilsyn, siger Inger Bolwinkel.

lcl