Lolland:
Dyk i antal af kontanthjælpsmodtagere

Flere job på grund af Femern-byggeriet og opbakning fra lokale virksomheder har fået antallet af kontanthjælpsmodtagere til at falde markant.
15. JUN 2022 13.30

LOLLAND: Lolland Kommune er lykkedes med at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere med mere end 30 pct. over de seneste fem år, oplyser kommunen.

Tallet er faldet fra 720 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i april 2018 til 499 i april i år, og kommunen betegner det som en milepæl, at der nu er under 500 på kontanthjælp. Det skyldes ikke mindst solid opbakning fra de lokale virksomheder, siger formand for social- og arbejdsmarkedsudvalget Vibeke Grave (S).

- Vi har i større grad end tidligere fundet løsninger, hvor borgere er blevet ansat i job på færre timer eller i fleksjob. Vi har haft en god dialog og et tæt samarbejde med mange virksomheder, og er meget glade for, at de har valgt at se muligheder i at ansætte nye medarbejdere, også selvom de måske har særlige behov eller ikke har mulighed for at arbejde på fuld tid, siger hun.

Flere arbejdspladser

Det har også hjulpet på beskæftigelsen, at der i samme periode er skabt et stort antal ekstra arbejdspladser på grund af Femernbyggeriet og afledte erhverv. 

Derudover har kommunen fået midler fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) og Den A.P. Møllerske Støttefond i forhold til indsatsen med at få aktivitetsparate borgere i job. Og det virker at have fokus på den enkelte borgers resourcer og forudsætningerne, siger Vibeke Grave.

- Alle kan noget, og selvom man kan have forskellige udfordringer, er det ofte muligt i fællesskab at finde nye løsninger, hvis man er klar til at tænke nyt og vise gensidig fleksibilitet. Vi oplever, at mange genvinder troen på sig selv, når først de kommer i gang og ser, at de kan være med til at gøre en forskel, og at der er en arbejdsgiver, der sætter pris på dem, siger hun.

En mindre gruppe borgere har i perioden fået tilkendt førtidspension, oplyser kommunen.

cwa