Dronninglunds varmepris stiger efter skrottet grundvandsvarme

Et klimavenligt projekt med grundvandsvarme i Dronninglund røg sig en tur. Så blev et lån med kommunegaranti nødvendigt, og garantiprovisionen presser nu varmeprisen opad.

BRØNDERSLEV: Efter et omdiskuteret grundvandsvarmeprojekt i Dronninglund Fjernvarme blev forkastet, presses prisen for fjernvarmen nu godt opad, oplyser TV2 Nord.

For forbrugerne ser varmeprisen i visse tilfælde nu ud til at blive 5.000-6.000 kr. højere for en husstand, oplyser tv-stationen. Blandt andet fordi et tilskud på 4,5 mio. kr. fra Energistyrelsen til det skrottede projekt røg sig en tur.

Derudover kræver det nye projekt - et luft-til-vand-anlæg - en kommunegaranti, som koster fjernvarmen en garantiprovision på cirka 3,5 mio. kr. 

De to landsorganisationer på henholdsvis drikkevands- og fjernvarmesiden bakkede ellers op om det klimavenlige projekt, der siden blev skrottet. Østvendsyssel Råvandsforsyning skulle levere grundvandet til Dronninglund Fjernvarme, som skulle tage varmen ud i et varmepumpeanlæg og derefter sende det tilbage til råvandsforsyningen og ud til forbrugerne som drikkevand.

Modstanden mod det oprindelige projekt byggede i høj grad på skepsis overfor, om der blev taget tilstrækkeligt højde for den øgede tilstrømning, der sker ved oppumpning af de store vandmængder. Ikke mindst med deraf følgende stor risiko for, at forureningsstoffer føres ned til grundvandsmagasiner. 

Men hele det projekt blev altså ikke til noget, da et flertal i byrådet sagde nej, og efterfølgende har hele bestyrelsen i fjernvarmeværket trukket sig.


6. marts 7.32 Rettelse i rubrikken fra 'Brønderslevs varmepris stiger efter skrottet grundvandsvarme'  til 'Dronninglunds varmepris stiger efter skrottet grundvandsvarme' 

 

 

 

 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev