DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Dræberteknologi afløser rottegift hos kommuner

Dræberteknologi afløser rottegift hos kommuner

Flere end 68 af landets 98 kommuner bruger i dag højteknologi i kloaknettet i kampen mod rotter, og flere og flere dropper giften helt til fordel for teknologien
2. MAR 2012 13.43

I den nye rottebekendtgørelse lægges der op til at installere rottespærrer i kloakker ved børnehaver, plejehjem, hospitaler og andre offentlige institutioner. Men Danmarks Kommuner investerer allerede massivt i elektroniske fælder, der uden brug af gift dræber rotter med spyd gennem rygsøjlen. Fælderne bruges også som rottespærrer. Tiltagene sker som led i en klar miljøstrategi, målrettet renovering af kloaknettet samt ønsket om en mere effektiv rottebekæmpelse i tråd med lovgivningen.

Det har man bl.a. gjort i Holstebro Kommune i samarbejde med Vestforsyning A/S.

- Strategien er, at vi via nøje, udarbejdede bekæmpelsesplaner rydder de mest rotteplagede områder først. Efterhånden som vi rydder områder for rotter, renoverer vi beskadigede kloakrør og lukker af med fælder strategiske steder, så rotterne ikke kommer igen og ødelægger de renoverede kloakrør. Med renoveringen minimerer vi samtidig antallet af rotter, der kommer op til overfladen via huller og leder efter føde, hvilket også er til gavn for borgernes sikkerhed, forklarer ingeniør Peter Møllnitz.

I takt med reduceringen i rottebestanden forventer Peter Møllnitz en besparelse på vedligeholdelseskontoen, der modsvarer udgiften til bekæmpelsen af rotterne.

Virksomheder og hospitaler rottefri
Hos Nordeuropas største virksomhed inden for skadedyrsbekæmpelse og fødevaresikkerhed, Anticimex, der bl.a. sikrer og bekæmper rotter for kommuner, hospitaler og virksomheder, er brugen af gift reduceret markant. Det sker i takt med, at virksomheden har indført elektroniske rottefælder som en stor del af løsningen i forbindelse med rottebekæmpelse.

- Vi bruger elektroniske rottefælder både i kloakkerne og på landjorden, hvilket betyder, at vi har reduceret mængden af gift markant. Samtidig kan vi nu målrette og derved effektivisere bekæmpelsen. I modsætning til almindelige rottespærrer dræber de intelligente fælder rotterne øjeblikkeligt, og vi får løbende besked via sms og mail, hvor mange der er dræbt og om der er mere aktivitet. Det betyder, at vi i dag kan rottesikre bygninger langt mere effektivt end tidligere, forklarer Kasper Flygare, rådgiver hos Anticimex.

Anticimex er forhandler af to typer af intelligente rottespærrer og rottefælder: Wisetrap bruges i kloakkerne, hvor den dræber rotterne med spyd gennem rygsøjlen. Wisebox er en boks designet som et teknik-skab, der udnytter rotternes trang til at søge sikkerhed i huller. Når sensorerne aktiveres dræbes rotterne med strøm. Fælden er en afløser for giftkasser, der placeres langs husmure.

lcl