Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

DONG opgiver mere kulfyring

Vil i stedet satse på hurtigere omstilling til grøn energi
KORT NYT14. NOV 2011 10.55

HVIDOVRE: DONG opgiver nu endegyldigt at få lov til yderligere kulfyring på Avedøreværket i Hvidovre. I stedet vil energikoncernen speede udfasningen af den billige med miljøskadelige kul til fordel for mere miljøvenlig energiproduktion, fortæller Politiken.

- Vi vil for eksempel bygge to kulværker i de store byer om til biomasse. Og hvor vi tidligere har sagt, at vi går fra fire millioner ton kul årligt i 2010 til to millioner i 2015, bliver det efter alt at dømme endnu lavere, siger Anders Eldrup, ledende koncerndirektør i DONG til avisen.

DONG's beslutning kommer i kølvandet af, at Natur- og Miljøklagenævnet for nylig nedlagde forbud mod mere kulfyring på Avedøreværket, fordi der var risiko for permanent øget forurening, især med den farlige miljøgift kviksølv. En afgørelse, der har vakt begejstring i Hvidovre Kommune, der i årevis har kæmpet mod kulfyringen i Avedøre.

mou