Dom efter seks år: Hjørring kunne ikke forbyde plastvinduer
Et hus her i Lønstrup fik nye plastvinduer, som kun levede op til kravene om udseende, men ikke materialer.
Foto: Mads Jensen, Ritzau Scanpix (arkiv)

Dom efter seks år: Hjørring kunne ikke forbyde plastvinduer

Dommen sætter spot på kommuners ulovlige praksis gennem mange år, mener vinduesindustrien.
30. JUN 2021 11.55

HJØRRING: To husejere i Lønstrup er i byretten blevet frifundet for at skulle betale hver 5.000 kr. i bøde, fordi de nægtede at følge Hjørring Kommunes påbud om at fjerne de plastvinduer, de havde sat i deres hus. Det skriver Nordjyske.

Husejerne havde nøje fulgt lokalplanens krav til vinduernes design, da de skiftede vinduer i 2015, men så stort på et krav om, at vinduerne ikke måtte være af plast, fordi andre huse i nabolaget også havde plastvinduer. Efter flere års proces meldte kommunen parret til politiet, som udstak en bøde, som parret nægtede at betale.

Retten i Hjørring frifandt ifølge avisen med den begrundelse, at afslaget på dispensation ikke indeholdt "en tilstrækkelig og konkret vurdering med inddragelse af alle relevante og saglige kriterier", og at vinduerne "efter det oplyste lever op til lokalplanens krav om fremtræden". 

"Ulovlig praksis"

VinduesIndustrien kalder i en kommentar dommen historisk og tilføjer, at den "sætter spot på kommuners ulovlige praksis gennem mange år". 

Brancheforeningen har i mange år ment, at mange lokalplaner afspejler ringe kendskab hos kommunerne til den udvikling, der er sket indenfor fremstilling af vinduer, og at der foregår udbredt diskrimination af nye vinduesmaterialer.

- Vi ser det her som en sejr for moderne vinduer, lyder det fra VinduesIndustriens formand, Claus Arberg.

Professor: Fremtræden, ikke materialer

Sagen har tidligere været i behandlet i Planklagenævnet, som dengang hed Natur- og Miljøklagenævnet. Her fik parret ikke medhold i deres klage over, at kommunen ikke ville give dispensation.

Her argumenterede kommunen med, at lokalplanens krav havde til formål at sikre det værdifulde kulturmiljø i de centrale dele af Lønstrup. Selvom klagenævnet gav kommunen medhold, bad det samtidig kommunen følge op på lovliggørelse af allerede isatte plastvinduer i andre huse i området.

Ifølge professor i miljøret Peter Pagh viser den nye dom, at lokalplaner godt må stille krav om visuel fremtræden, men kun i meget særlige tilfælde om materialer, selvom det er udbredt praksis i kommunerne.

- Efter min vurdering er dommen rigtig. Den slår fast, at kommunen skulle have givet parret dispensation til at lade vinduerne sidde i huset, og den er dermed en underkendelse af Natur- og Miljøklagenævnet, hvis afgørelse heller ikke var tilstrækkelig velbegrundet, siger han.

- Dommen kommer til at betyde, at Planklagenævnet fremover i sager om lokalplanforbud mod plastvinduer vil være tvunget til konkret at tage stilling til, om der i forhold til den enkelte ejendom er en planlægningsmæssig begrundelse for at forbyde plastvinduer. Den form for stillingtagen har manglet gennem flere år, tilføjer professoren, som kalder dommen principiel.