Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Dør-til-dør transport i yderområder

Dør-til-dør transport i yderområder

Fra sommeren 2012 kan borgerne i Esbjerg Kommunes yderområder også bestille dør-til-dør transport
9. MAJ 2012 15.39

ESBJERG: I kommunens yderområder får borgerne fra køreplansskiftet i sommeren 2012 et nyt transporttilbud, når kommunen indfører Flextur som et supplement til de lokale busruter.

Dermed slutter Esbjergs sig til den lange liste af kommuner, der tilbyder trafikselskabernes behovsstyrede kørselstilbud, Flextur, som supplement til det eksisterende kørselstilbud med den kollektive trafik.

- Med Flextur supplerer vi det kollektive trafiktilbud til borgerne i kommunens yderområder med et mere behovsstyret og fleksibelt kørselstilbud, der giver borgerne bedre mulighed for selv at planlægge deres ture, siger Freddie H. Madsen (DF), formand for Teknik & Forsyningsudvalget.

Fleksibilitet og frihed
Med Flextur bliver det muligt at blive transporteret fra dør-til-dør til f.eks. fritidsinteresser, læge eller indkøb med taxa eller minibus alle ugens dage i tidsrummet fra kl. 6-22. Borgerne skal blot bestille transporten via en central senest to timer før ønsket afgang. Det vil dog ikke være muligt at benytte Flextur til ture internt i Esbjerg by, hvor borgerne henvises til bybusnettet.

Med ordningen transporteres borgerne sammen med andre, der har bestilt en Flextur. Der må derfor forventes en vis omvejskørsel og længere transporttid, da der undervejs ofte vil blive samlet kunder op eller sat af.

Borgerne betaler imidlertid kun for den direkte rute, og med kommunalt tilskud vil borgernes pris udgøre 5 kr. pr. km., dog minimum 35 kr. pr. tur. Derudover indføres reducerede priser for medrejsende passagerer og børn under 12 år.

- Flextur er en god måde at forbedre borgernes adgang til den kollektive trafik i kommunens yderområder. Flextur vil medføre en betydeligt større grad af fleksibilitet og frihed, idet langt flere borgere får mulighed for selv at vælge, hvornår og præcis hvorhen de ønsker at blive transporteret, siger Freddie H. Madsen.

Foto: Colourbox

tsp