Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

- DLO lider af stort demokratisk underskud

DEBAT Frie Børnehaver og Fritidshjem har savnet nye initiativer fra Daginstitutionernes Lands-Organisation, melder sig ud og vil i stedet opbygge et nyt samarbejde om civilsamfundets initiativer og institutioner, skriver landsformand Jens Terp
30. MAR 2011 12.57

Af formand for FBF, Jens Terp

Frie Børnehaver og Fritidshjem, som er den største aktør for selvejende og private institutioner i Danmark, har i weekenden sat en ny og mere selvstændig kurs.

Hovedbestyrelsen har vedtaget en handleplan med følgende elementer:

* Frie Børnehaver har ambitioner, der baserer sig på en høj pædagogisk profil og nye aktiviteter der kan fremme inklusion.

* Vi ønsker at inspirere til nye aktiviteter på området, være i skabende dialog med samfundet og i endnu højere grad indgå i et lærende samspil med kommuner, regioner og folketing.

* Vi vil indgå i nye samarbejdsrelationer og netværk, der vil være med til en social udvikling af institutionsområdet - og der ikke resulterer i a- og b-hold.

* Vi har i dag vedtaget at melde os ud af Daginstitutionernes Landsorganisation, DLO og sagt nej til at indmelde det selvejende område i arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv - vi vil i stedet opbygge et nyt samarbejde om civilsamfundets initiativer og institutioner.

* Vi vil udvikle nye ideer og aktiviteter der kan sikre mangfoldighed og variation på institutionsområdet, så det både kan rumme store og små institutioner - fordi børn og familier er forskellige og har forskellige behov.

Ny kurs
Vi vil i den kommende tid fremlægge forslag om nye institutionstyper og nye typer samspil med skolen og lokalområderne. Det er forslag der er inspireret af de nye typer af socialøkonomisk virksomhed, som vi ser vokse frem i disse år. De er lige som vi inspireret af nye typer aktiviteter og nye inddragelsesformer med mest mulig demokrati.

Den nye kurs er første skridt i en ny strategi for Frie Børnehaver, ja for frie og selvstændigeinitiativer. Hovedbestyrelsen vil på et ekstraordinært seminar d. 29. og 30. april udvikle en ny vision, videreudvikle foreningens værdier og fastlægge en ny strategi. Herefter vil der blive valgt struktur og ledelse.

Frikøber formand
Samtidigt med vedtagelsen af den nye kurs har hovedbestyrelsen bestemt sig for at fortage en række ændringer i organisationen, så den matcher de nye udfordringer og nye mål. Derfor er landsformanden blevet frikøbt på fuld tid, og en ny midlertidig ledelse er nedsat. Den består udover landsformanden Jens Terp af konstitueret direktør Ebbe Søgaard, chefen for løn og regnskab Torsten Bernes, der suppleres af ny gruppeleder for intern økonomi Olga Hansen og ny gruppeleder for sekretariat og konsulenter Birgit Bøgebjerg samt områdecheferne Ivan Jeppesen-Skjold, Gitte Øst Petersen og Gitte Dalsgaard Nielsen.

Samtidigt med at der er gennemført væsentlige ændringer i organisationen er der sagt farvel til økonomichefen, sekretariatschefen og organisationen vil blivet trimmet via effektiviseringer, besparelser og personalereduktioner til følge. En ny HR-afdeling skal understøtte den nye kurs gennem kompetenceplaner og medarbejderseminarer mv.

Der bliver brug for nye initiativer i velfærdssamfundet, nye demokratiformer, nye institutionsformerog nye rammer for moderne mennesker med hang til social entreprenørskab og skabelse af konstruktive fornyelser og alternativer. Det er dette nye velfærdsvækstlag som Frie Børnehaver ønsker at frigøre og samarbejde med. Fornyelse af velfærdsamfundet er en fælles sag - og de selvstændige institutioner har en vigtig rolle heri. Det bliver som fortaler for en frisættelse af de selvejende institutioner, som bidragyder til ny variationer af dagtilbud og nye initiativer i civilsamfundet, som en effektiv og uformel interesse- og serviceorganisation at Frie Børnehaver i fremtiden vil kendes.

Ikke gold kritik alene
Frie Børnehaver har længe fremhævet, at DLO lider under et stort demokratisk underskud og meddelt, at Frie ikke ville kunne deltage i DLO under det nuværende vedtægtsgrundlag.Vi har savnet nye initiativer fra DLO's side og vælger nu selv at sætte en ny kurs. Vi ønsker at støtte projekter der peger fremad, og mener ikke at vi fremover kan basere samarbejdet med kommunerne alene på en gold kritik.

Om få år vil det være tydeligt at der tales om 'den selvejende merværdi' eller 'det samfundsmæssige sociale udbytte' af at have aktive lokale selvstændige tilbud, institutioner og initiativer, der udvikles og drives på baggrund af værdier og ressourcer i civilsamfundet. Med hovedbestyrelsens beslutninger i denne weekend markeres at Frie Børnehaver har viljen til at gå nye veje og hjælpe til med en sådan udvikling.

En ny type dag- og døgninstitution, nye aflastnings- og hospicepladser til børn og unge, 'Det Frie Ungdomsunivers' - et initiativ for unge på Lolland og såkaldte 'stærekassemodeller', der giver nye muligheder for både små og store institutioner i fremtiden er blot eksempler på den nye linje.

Idé, initiativ og indflydelse - Frie Børnehaver spiller med på nye måder.


For hovedbestyrelsen, landsformand i FBF, Jens Terp