Digital dannelse for småbørn skudt i gang
Knap halvdelen af 0-6-årige bruger digitale medier dagligt eller næsten dagligt.
Foto: Mads Jensen, Ritzau Scanpix

Digital dannelse for småbørn skudt i gang

Jammerbugt, Odder, Rudersdal og Greve kommuner har bidraget i udviklingsprocessen.

For første gang lanceres et nationalt tilbud til forældre, fagpersoner og kommuner om småbørns digitale dannelse. Børnenes kritiske forståelse, tryghed og kreativitet skal styrkes på kort og på lang sigt. 

Medierådet for Børn og Unge har offentliggjort ’De første digitale skridt’ om digital dannelse for de yngste. Indsatsen består af en forældreguide, aktiviteter med digitale medier samt viden og inspiration til pædagoger, dagplejere og sundhedsplejersker. 

Der skal skabes et fundament for tryghed, kreativitet og kritisk forståelse ved barnets første digitale skridt, og inden brugen af medier begynder at gå i alle mulige retninger, siger projektleder for indsatsen, Lisbeth Brunebjerg Holmegaard fra Medierådet for Børn og Unge.

Målgruppen er børnene og deres forældre, pædagoger, dagplejere og sundhedsplejersker. Jammerbugt, Odder, Rudersdal og Greve kommuner har bidraget stærkt i udviklingsprocessen.

Det handler ikke om, at børn skal bruge mere tid på det digitale, men om at introducere aktiviteter med kvalitet, som kan fremme samværet om digitale medier.

- Vi vil give viden og inspiration til dagtilbud og sundhedsplejen om potentialer og udfordringer i børns mediebrug – og vejlede i hvordan digitale teknologier kan anvendes i den pædagogiske praksis. Med en forældreguide og forslag til digital leg støtter vi også dialogen og aktiviteterne i hjemmet, siger Lisbeth Brunebjerg Holmegaard, som understreger, at det er vigtigt at bygge bro mellem hjem og dagtilbud. 

Svært at følge med

Medierådet har også offentliggjort resultaterne af en forældreundersøgelse. Den viser bl.a., at knap halvdelen af 0-6-årige bruger digitale medier dagligt eller næsten dagligt. Brugen er størst blandt de ældste. Hver anden taler med deres barn om brugen af digitale medier. 

Allerede når børnene er fem-seks år, bliver det svært for mange forældre at følge med i mediebrugen, og hvad der er passende indhold. Snakken i familien om sociale medier, digitale vaner, dataindsamling, spil osv. bør derfor begynde tidligt og fortsætte op gennem barndom og ungdom.

Småbørnsindsatsen er udviklet på baggrund af forskning, kvalitative interviews og kvantitativ undersøgelse med forældre samt workshops med pædagoger, dagplejere, sundhedsplejersker, SSP-konsulenter, pædagogiske konsulenter og ledere inden for de nævnte fagligheder. 

Til forældrene udgives en guide med emner som:

  • Forældre som rollemodeller – f.eks. egne vaner, billeddeling, tabuer og dilemmaer.
  • Trivsel og digitale medier – f.eks. søvn, bevægelse, samvær og sociale kompetencer.
  • Digital leg – hvad er det, og hvordan kan de voksne være med?
  • Indhold og aldersvurdering – f.eks. film, spil og apps.
  • Dataindsamling – f.eks. via spilapps og billeddeling.

Til dagtilbud og sundhedsplejen:

  • Materiale til møder med medarbejdere, forældre m.v.
  • Illustrationer til at starte samtalen med børn og forældre.
  • Tre korte interviewfilm med pædagoger i vuggestue og børnehave samt en sundhedsplejerske.

Til både forældre og dagtilbud:

  • Tips og videoguides til aktiviteter med digitale medier, bl.a. filmoptagelser, digital skattejagt, simpel robotkodning og billedredigering samt adgang til et univers af filmpædagogiske aktiviteter og kortfilm via Filmcentralen/For de yngste og Børnebiffen, som Filminstituttet står bag.

Jammerbugt Kommune har haft et særligt fokus på sundhedsplejen, der nu samarbejder med SSP Jammerbugt - bl.a.om Baby Caféer i løbet af året i de fire hovedbyer omkring de første digitale skridt.

Derudover har Brovst vuggestue og børnehave været en vigtig spiller i at få afprøvet materialet i løbet af udviklingen af projektet. 

ka