Det virker at tale samme sprog som brugerne
Sosuassistentelev Anna Knigge og projektmedarbejder Caroline Bodenhoff er på udviklingscafé på Sydtoftens Plejecenter i Grindsted.
Foto: Nikolaj Krabbe Jepsen

Frontmedarbejdere udvikler it-system:
Det virker at tale samme sprog som brugerne

Fire medarbejdere fra ældreplejen i Billund er frikøbt til at udvikle og implementere kommunens elektroniske omsorgssystem, så det bliver mere brugervenligt.

BILLUND: I et år skal en it-interesseret sygeplejerske og tre ditto sosuassistenter fra ældreområdet arbejde med at gøre ældreplejens dokumentationspraksis og elektroniske omsorgssystem mere brugervenligt. Det oplyser Billund Kommune.

De fire medarbejdere, der siden 1. maj har været taget ud af driften, skal være med til at sikre, at det nye system kommer til at fungere i praksis. Det nuværende system til dokumentation fungerer ikke optimalt, og det skal projektet rette op på. Udover de fire driftsnære medarbejdere er der ansat en projektleder, en it-projektmedarbejder og en kommunikations- og projektmedarbejder. 

For at projektmedarbejderne løbende kan afprøve og justere de løsninger, de kommer frem til, arbejder de tæt sammen med tre pilotenheder inden for ældreområdet. Pilotenhederne består af demensenheden Værestedet på Billund Plejecenter, Sydtoftens Plejecenter i Grindsted og to udekørende teams i Grindsted, som blandt andet deltager i det, projektteamet kalder udviklingscaféer.

Udvikling og praksis går hånd i hånd

Medarbejderne på pilotenhederne har især taget godt imod tilbuddet om at komme i udviklingscafé.

- Som medarbejder på gulvet kan det være svært, hvis der kommer en, som slet ikke kender dagligdagen, for at undersøge noget. Her er konteksten og relationen der allerede, når det er kolleger med samme baggrund. Det fungerer rigtig godt, siger Sille Olesen, der er teamleder for udekørende teams.

To gange om ugen afprøver projektmedarbejderne de løsninger, de udarbejder i udviklingscaféerne. Det er fx guides og manualer, undervisningsmateriale og ændrede brugergrænseflader i systemet.

Gør medarbejdere mere positive

Det giver også medarbejderne på pilotenhederne mulighed for at stille spørgsmål til systemet.

- Jeg fik virkelig meget ud af at sidde en time sammen med en af dem fra projektet. Det bliver meget praksisnært. Vi taler det samme sprog, og der er ikke en masse fremmedord. Det er helt nede på jorden og lige til at gå til, siger sosuassistentelev på Sydtoftens Plejecenter Anna Knigge.

At medarbejderne har taget godt imod udviklingscaféerne er også noget, lederne af de tre pilotenheder mærker. Alle tre fortæller, at der nu er en mere positiv stemning omkring dokumentationspraksis, og flere vil gerne træde til for at hjælpe kollegerne.

- Forleden dag havde vi en elev, som sprang til, da en af de erfarne medarbejdere havde et spørgsmål omkring systemet. Eleven havde været med i en af udviklingscaféerne og sagde, at det kunne hun da godt hjælpe med, siger leder af Sydtoftens Plejecenter Gurli Gregersen.

Projektet, der går under navnet ”Sammen om dine data”, er støttet af puljemidler fra Sundhedsstyrelsen til styrkelse omsorg og nærvær i ældreplejen. Superbrugerne af det elektroniske omsorgssystem er desuden frikøbt til at implementere den optimerede version af systemet i de tre første måneder af 2022.

sfe