Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Det var i orden, at pladsanvisning kun skrev til mor og ikke til far

Ligebehandlingsnævnet har afvist en klage over en kommune fra en utilfreds far.

Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven, at en kommune kun sendte et brev til et barns mor, men ikke til faren. Det har Ligebehandlingsnævnet afgjort.  

Manden, som klagede, boede sammen med barnets mor, og de havde fælles forældremyndighed over barnet.

Kommunen har oplyst til nævnet, at det kun er muligt at have én sagsperson i kommunens system, og da barnet var blevet skrevet op til institutionsplads fra morens NemID, blev hun automatisk sagssperson.

Kan skifte rolle

Ifølge kommunen kunne forældrene sagtens bede om at få skiftet rolle i systemet, så faren blev sagsperson. Kommunen har både fædre, mødre og non-binære forældre stående som sagspersoner, oplyste den til nævnet. 

Når kommunen sender et tilbud om plads i dagtilbud, bliver det sendt til begge forældremyndighedsindehavere, hvis de deler bopæl med barnet. I den konkrete sag er pladstilbuddet således sendt til både barnets mor og far.

Derimod bliver masseudsendelser af breve kun sendt til sagspersonen, fordi kommunens masseudsendelsessystem ikke kan skelne mellem, om medansøger har del i forældremyndigheden over det pågældende barn, eller om det er en ny samlever uden del i forældremyndigheden.

Lovændring på vej

Den forklaring overbeviste nævnet om, at der ikke var tale om forskelsbehandling på grund af køn.

Nævnet oplyser dog, at der er en lovændring på vej. I et udkast til ligestillingsloven fremgår det, at myndigheder som udgangspunkt skal sende digital post om et barns forhold til begge forældre. Lovændringen ventes at skulle træde i kraft i løbet af 2021.