Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Det offentlige i front med udnyttelse af internettes muligheder

Mens erhvervslivet sakker langt agterud. En ny rapport viser, at internettet bidrager med omkring 96 mia. kr. årligt til den danske økonomi, og at potentialet frem mod 2015 er på mindst 150 mia. kr. årligt

Dermed bidrager internettet mere til den danske økonomi end traditionelle industrier som transport og byggeri. Der er stort potentiale for vækst - men danske virksomheder skal passe på ikke at sakke bagud i forhold til resten af Norden. Rapporten, som offentliggøres i dag, hedder 'Danmark online - hvordan Internettet forvandler den danske økonomi' og er udarbejdet af Boston Consulting Group på foranledning af Google.

Danmark er blandt de førende nationer inden for it og udnyttelsen af teknologi i vores samfund. Men danske virksomheder sakker bagud i forhold til de nordiske lande.

Overordnet set bidrager internettet til den danske samfundsøkonomi med ca. 96 mia. kr. hvert år, svarerende til 5,8 pct. af vores BNP. Det er mere, end hvad traditionelle sektorer som transport (5 pct. af BNP) og byggeri (4 pct. af BNP) bidrager med. Omkring 30.000 mennesker er beskæftiget i virksomheder, hvor internettet udgør grundstenen i virksomheden.

- Rapporten viser, at vi, på en række nøgleområder, er langt fremme med at udnytte internettets muligheder. Den finansielle sektor og det offentlige har været langt fremme med innovative løsninger, der har uddannet befolkningen. Men erhvervslivet sakker bagud i forhold til de øvrige nordiske lande. Danmark er pt. på en flot andenplads for den offentlige sektors anvendelse af internettet, kun overgået af Norge. Men virksomhedernes brug af internettet ligger på en ottendeplads, overgået af både de andre nordiske lande og af samhandelslande som Japan, Australien og Irland, siger Ulrik Sanders, partner og adm. direktør, Boston Consulting Group i Danmark.

Rapporten viser, at danskerne allerede har taget internettets muligheder til sig. Bl.a. ses det, at mere end to tredjedele af danskerne mellem 16-74 år har handlet online inden for de sidste 12 måneder, og at 85 pct. forventer at øge deres online forbrug i 2011.

I visse tyndtbefolkede områder oplever folk dog stadig lavere bredbåndshastigheder og dårligere mobildækning. Det er hæmmende for udviklingen. Øget bredbåndshastighed og øget udbredelse af mobilt bredbånd vil være med til at fremme væksten i internetøkonomien.

Positive følgeeffekter - og udfordringer
Forbrug udgør den største del af den økonomiske aktivitet, og Danmark er nettoimportør af forbrugsvarer købt over internettet. Men der er også en betydelig online eksport af varer og tjenester samt soft- og hardware, der i alt udgør 17 mia. kr.

Ud over det direkte online salg viser rapporten, at der er en række ekstra økonomiske fordele, som direkte eller indirekte giver samfundet et økonomisk afkast. Den stigende samhandel mellem både virksomheder og privatpersoner har en positiv effekt:

  • Erhvervslivets samhandel online, business-to-business, ligger pt. på et niveau omkring 500 mia. kr.
  • Forbruger-til-forbruger salget løber op i mere end 70 mia. kr. årligt.
  • Der er opstået nye forretningsmodeller, som giver grobund for nye virksomheder inden for specielt underholdning og rejser.
  • Den offentlige sektor er i stigende grad blevet digitaliseret. Knap ni ud af ti danske virksomheder benyttede i 2009 offentlige hjemmesider til at søge information, hvilket sparer både tid og penge for virksomhederne og det offentlige.

Danmark i førerposition
Boston Consulting Group har udviklet et BCG e-Intensity indeks, der gør det muligt at sammenligne lande. Ifølge dette indeks er Danmark overordnet set nr. et som det mest "internet-intense" land i verden med Sverige på en fjerdeplads og USA som nr. 11.

Danmarks høje position bunder i de danske borgeres, virksomheders og den offentlige sektors anvendelse af internettet samt et højt online forbrug kun overgået af Storbritannien.

Rapporten offentliggøres i dag, tirsdag, klokken 12 med taler af bl.a. videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen (K).

mou