Det går bedre med integrationen, end de fleste tror

Et flertal af vælgerne i samtlige partier i en ny undersøgelse tror, at det går værre med at integrere indvandrere, end de faktiske tal viser.
29. NOV 2021 8.30

Tre ud af fire danskerne tror, at det går betydeligt dårligere med integrationen, end de faktiske tal viser, skriver Mandag Morgen.

Selvom kriminaliteten blandt unge mænd med ikkevestlig baggrund falder, tror langt de fleste, at den stiger eksplosivt. Mange undervurderer også, hvor mange indvandrere der er i job og uddannelse, og hvor mange der går ind for ligestilling og demokrati. Og så tror mange, at der bor dobbelt så mange ikkevestlige indvandrere i landet, som der gør i virkeligheden.

Det viser en ny undersøgelse om danskernes viden om indvandring og integration.

Undersøgelsen er lavet i et samarbejde mellem Mandag Morgen og Danmarks Videnscenter for Integration samt to forskere fra Aalborg Universitet, professor Jørgen Goul Andersen og lektor Karen Nielsen Breidahl. Den bygger på interviews med 2.015 danskere og er gennemført af analyseinstituttet YouGov.

- De personer, der har sat kryds ved partier med en stram udlændingepolitik, har i højere grad en tendens til at tro, at integrationen går dårligere, end den gør. Men der er flertal af vælgere i alle partier, der tror, at det står værre til. Det er demokratisk risikabelt, hvis vælgerne baserer deres holdninger på noget, der ikke har hold i virkeligheden, siger stifter af Danmarks Videnscenter for Integration, Rasmus Brygger.

Bygger på egne oplevelser

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) ærgrer sig over, at den politiske debat bliver mere og mere polariseret. Men han synes ikke selv, han medvirker til at give befolkningen et overdrevet billede af problemerne med integrationen.

- Det går fremad med integrationen. Vi taler ikke længere om, at vi skal have integrationskurverne knækket. De er knækket. Men vi har bare et historisk efterslæb, vi skal have rettet op, og som har sat sig gennem flere generationer. Det kommer til at tage tid, siger Mattias Tesfaye til Mandag Morgen.

Han vil dog ikke kalde danskernes billede af indvandrerne for "skævt". Danskernes viden bygger bare mere på deres egne oplevelser end på fakta og tal, mener ministeren.

I undersøgelsen oplyses folk om, at 5,4 pct. af de unge mandlige indvandrere og efterkommere med ikkevestlig oprindelse blev dømt efter straffeloven i 2012. De bliver derefter bedt om deres bud på, hvordan det er gået i 2019. Respondenternes bud er, at andelen er steget til 20 pct. i 2019. Altså næsten en firdobling af kriminaliteten på syv år. I virkelighedens verden er der sket et fald til 3,5 pct. dømte i 2019, viser tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriets Integrationsbarometer.

Stor forskel på viden og virkelighed

Dansk Folkepartis vælgere ligger længst fra virkeligheden. De gætter på, at kriminaliteten blandt unge mænd med ikkevestlig baggrund er næsten seksdoblet fra 2012 til 2019, og at 30 pct. fik en dom i 2019. S-vælgerne gætter på 21 pct.

Det skæve billede gentager sig i svarene på de øvrige spørgsmål. Samlet set tror 74 pct. af danskerne, at integrationen går betydeligt værre, end den gør i virkeligheden. Kun 10 pct. tror, at den går betydeligt bedre, end den gør. Resten – godt 16 pct. – rammer skiven rimelig præcis på, hvordan det rent faktisk går med integrationen af indvandrere i Danmark.

Den store forskel mellem danskernes viden om integration og den faktiske virkelighed går igen på tværs af både køn, alder, geografi, politiske tilhørsforhold og folks uddannelse.

Selv et flertal af vælgere i de ellers mere indvandringsvenlige partier som De Radikale, Enhedslisten og Alternativet har overdrevne forestillinger om problemerne med integrationen, uanset det handler om emner som uddannelse, kriminalitet, ligestilling eller demokrati.

- Vælgerne er endnu mere pessimistiske, end jeg havde forventet, siger professor i statskundskab ved Aalborg Universitet Jørgen Goul Andersen, der har forsket i vælgerholdninger, medborgerskab og politisk deltagelse i 45 år.

Rasmus Brygger fra Danmarks Videnscenter for Integration mener, at både medier og politikere bærer en del af ansvaret for, at billedet af indvandrerne er så skævt:

- Hvis jeg var politiker eller journalist, ville jeg blive ret bekymret, når jeg ser de tal her. Det er meget sandsynligt, at de to grupper bidrager generelt til at skabe en fejlopfattelse af, hvordan det går med integrationen i Danmark, siger eksperten.

sfe