Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Det første privathospital er kommet med på Sundhedsjournalen

KORT NYT18. MAJ 2020 11.34

Privathospitalet Kollund med afdelinger i Aarhus, Esbjerg, Fredericia og Kollund ved Kruså er som det første privathospital kommet med på sundhedsjournalen på sundhed.dk.

Privathospitalet Kollund er først, fordi det har deltaget i et pilotprojekt med implementering af sundhedsdataudvekslingen. Alle øvrige privathospitaler skal også med inden udgangen af næste år.

Formanden for Danske Regioner, Syddanmarks regionsrådsformand Stephanie Lose (V), kalder det deltagelse af det første private hospital på sundhedsjournalen for en 'digital milepæl', fordi 'datadelingen giver klare fordele for sundhedspersonalet rundt i sundhedsvæsnet', og fordi 'vi skal indrette systemet til patienterne og ikke omvendt.

mk