Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Det betaler sig at forebygge ulighed i sundhed

Ulighedens Topmøde: Cevea og sygeplejersker sætter fokus på den gruppe, der ikke kan mærke, at folkesundheden generelt er forbedret de senere år
13. MAR 2012 13.19

De sidste 10 år er der kommet et stadig større helbredsmæssigt skel mellem danskerne. Hvordan kan vi stoppe den negative udvikling og sikre, at den frie og lige adgang til sundhed ikke ender som tom retorik? Der er brug for nytænkning og nye løsninger. Den 14. marts inviterer tænketanken Cevea i samarbejde med Dansk Sygeplejeråd derfor til Ulighedens Topmøde, lyder det fra Cevea.

Velfærdsstaten står over for en renovering, og der er behov for at se nærmere på, hvordan kommende reformer ikke bare sikrer velstand, men også lighed. Derfor er Ulighedens Topmøde 2012 dedikeret til ulighed i sundhed. Helbredsproblemer rammer ofte skævt, og samfundets mest udsatte er også dem, som er mest syge. Det koster dyrt i sundhedsudgifter, som kunne være undgået.

Ulighed i sundhed er et stigende problem i Danmark og både samfundet og den enkelte betaler prisen. Undersøgelser viser, at mens den forventede levealder fra 1987 til 2009 for de højtuddannede steg med 10 år, så steg levealderen for den ufaglærte arbejder kun med to år.

Det skyldes blandt andet, at de lavest uddannede også oftest rammes af sygdom. Eksempelvis lider 10 pct. af danskerne uden uddannelse af diabetes, mens det samme kun gælder for knap 3 pct. af danskerne med lange videregående uddannelser. I alt går ca. 80 pct. af de samlede offentlige sundhedsudgifter går til borgere med kroniske sygdomme.

De sundhedsmæssige uligheder vil kun stige, hvis der ikke kommer flere politiske løsninger på bordet.

Brug for flere sundhedstilbud
- Der er behov for et større fokus på ulighed i sundhed, og der er absolut plads til større politiske indsatser. Middellevetid, sundhed og sygdom afhænger i høj grad af sociale forhold, og en stor gruppe danskere får ikke gavn af, at folkesundheden generelt er forbedret de senere år. Det skal vi ændre på, både for den enkelte og for samfundets skyld. Mange liv og megen livskvalitet kan reddes ved den forebyggelse, som vi ved er mulig, hvis der er politisk vilje, siger formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, som repræsenterer omkring 70.000 sygeplejersker.

Formanden foreslår blandt andet, at man sætter ind, der hvor de socialt udsatte befinder sig. Det kan være gadesygeplejersker og sygeplejeklinikker. Opsøgende og let tilgængelige sundhedstilbud er i det hele taget en måde at forbedre sundheden, også for dem uden for arbejdsmarkedet, mener sygeplejeformanden.

De politiske visioner trænger til saltvandsindsprøjtning
Hos Cevea håber analysechef Jens Jonatan Steen, at topmødet kan frembringe nye tilgange til at løse de stigende problemer med ulighed i sundhed, som han mener, har bidt sig fast det seneste årti.

- Danske politikere er alt for visions- og fantasiforladte, når det kommer til at løse fremtidens udfordringer på sundhedsområdet. Vi bliver nødt til at have en langt mere helhedsorienteret tilgang, hvor vi gør op med den herskende stigmatisering, sikrer reel lighed i adgangen til sundhed og får sundhedstilbud ud på arbejdspladserne, hvor behovet hersker til hverdag, siger han.

- Efter flere årtier med manglende politiske initiativer, så flytter vi debatten ud på den anden side af Christiansborgs mure og inviterer de mennesker, som dagligt beskæftiger sig med og er påvirket af den stigende ulighed i sundhed, til at bidrage med nye og innovative løsninger.

Ulighedens Topmøde finder sted d. 14. marts 2012 kl. 9-16 hos AFUK - Akademiet For Utæmmet Kreativitet, Enghavevej 82B, 2450 København SV

Foto: http://www.flickr.com/photos/livenature/with/2126116962/