Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Der mangler 0,8 procentpoint

Regeringen, der lige har sikret sig mulighed for tvangsudbud, sigter efter en ny aftale med KL, der sikrer fortsat stigning i kommunernes konkurrenceudsættelse
3. JUN 2011 8.52

Kommunerne konkurrenceudsatte 25,7 pct. af sine opgaver i 201, viser de nye regnskabstal ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Regeringen og KL indgik i 2006 en fireårig aftale om, at kommunerne skal konkurrenceudsætte flere kommunale opgaver. I 2005 konkurrenceudsatte kommunerne 20,2 pct. af opgaverne. Aftalen betyder, at kommunerne samlet set skal konkurrenceudsætte 26,5 pct. af opgaverne ved udgangen af 2010.

Med en konkurrenceudsættelse i 2010 på 25,7 pct. er der tale om en stigning på 0,7 procentpoint i forhold til 2009. Fra 2008 til 2009 var stigningen på 0,2 procentpoint, mens den året før var på 1,1 procentpoint.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder udtaler:

- Jeg kan konstatere, at kommunerne ikke har nået det aftalte mål om at konkurrenceudsætte 26,5 pct. af opgaverne med udgangen af 2010. Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Men jeg glæder mig over, at der hvert år i den fireårige aftaleperiode er sket en stigning i kommunernes konkurrenceudsættelse. Det viser, hvor vigtigt det er at opstille fælles mål.

- Regeringen sigter derfor efter en ny, ambitiøs aftale med KL. Ikke mindst i den nuværende økonomiske situation er det væsentligt at sikre, at den positive udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse fortsætter. Konkurrence om kommunale opgaver er nemlig et godt redskab til at få den bedste og billigste opgaveløsning.

Det hører med i billedetr, at Regeringen har sikret sig en ny lov fra 1. juli på området Fra det tidspunkt kan indenrigs- og sundhedsministeren diktere kommunerne udbud af opgaver i et omfang og indenfor de områder, han finder passende.

 

 

 

 

 

ka