DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Der kan gå år imellem tilsyn i daginstitutioner
- Kommunerne har pligt til at sikre sig, at der er ressourcer nok til at sikre tilsyn af en ordentlig kvalitet, siger formand i pædagogisk sektor i FOA, Kim Henriksen.
Foto: Mads Jensen, Ritzau Scanpix

Undersøgelse:
Der kan gå år imellem tilsyn i daginstitutioner

FOA er bekymret over sjældne tilsynsbesøg i daginstitutionerne, da tilsynene er med til at sikre kvaliteten.
14. JUN 2020 8.14

For nogle daginstitutioner kan der gå to år eller mere imellem, at kommunen laver tilsyn med institutionen.

Det er bekymrende, da tilsynene er med til at sikre kvaliteten i institutionerne, mener fagforbundet FOA. Bekymringen kommer på baggrund af en undersøgelse. Den viser, at omkring halvdelen af dagtilbuddene får besøg af tilsynet én gang årligt.

Dertil er der 35 pct., som får besøg af tilsynet en gang hvert andet år eller sjældnere.

Ifølge Kim Henriksen, formand for Pædagogisk Sektor i FOA, er tilsynene nødvendige for løbende at sikre, at børnene hver dag bevæger sig i gode og sunde rammer, og at den enkelte daginstitution lever op til Dagtilbudsloven.

- Derfor duer det slet ikke, hvis der går for lang tid imellem tilsynene, eller hvis der hverken ses på samspillet mellem børn og voksne eller børnene imellem, siger Kim Henriksen.

Har for mange opgaver

Undersøgelsen viser også, at børnene i mange tilfælde ikke spiller en særligt stor rolle under tilsynene. I 29 pct. af daginstitutionerne ser man ikke på samspillet mellem børn og voksne. Det samme billede tegner sig, når det handler om samspillet børnene imellem. Den type observationer gennemføres i 65 pct. af dagtilbuddene.

Kim Henriksen peger på, at de pædagogiske konsulenter, som står bag langt størstedelen af tilsynene, har alt for mange andre opgaver at tage sig af. Det er ifølge ham årsagen til, at tilsynene er for få og for overfladiske.

- Kommunerne har pligt til at sikre sig, at der er ressourcer nok til at sikre tilsyn af en ordentlig kvalitet.

- Det gjaldt før coronakrisen ramte os, og det gælder fremadrettet, fordi mange dagtilbud kommer til at ændre nogle af deres rutiner og deres indretning netop som følge af, at vi har skullet forhindre smittespredning, siger Kim Henriksen.

Minimumskrav og tilsyn af tilsyn

For at sikre hyppigere tilsyn med daginstitutionerne mener Kim Henriksen, at der bør laves nogle minimumsbestemmelser for tilsynene. Derudover mener han, at der bør laves tilsyn af tilsynene for at sikre, at de bliver gjort ordentligt.

Det er analyseinstituttet Bureau 2000, som har lavet undersøgelsen af tilsynene for FOA. Cirka trefjerdedele af kommunerne har i undersøgelsen svaret på spørgsmål om tilsyn.

Ifølge TV2 halter det blandt andet med tilsyn i Aarhus Kommune. Her forklarer rådmand Thomas Medom (SF), at det er lederne selv, der udfører tilsynenene.

- De daglige ledere observerer jo børnene på daglig basis. Vi har en anden tilgang, og den er jeg grundlæggende glad for. Når det er sagt, har vi en dialog om, hvorvidt vi skal gå mere i retning af de klassisk observerende tilsyn, siger han til TV 2.

Ritzau / ibs