Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Del af lungeklinik rykkes fra Skive til Viborg

KORT NYT7. AUG 2020 9.45

MIDTJYLLAND: 1.750 årlige ambulante undersøgelser og behandlinger skal rykkes fra Skive til Viborg. Det ventes at blive besluttet i hospitalsudvalget og senere i regionsrådet, fordi det er en betingelse for, at man overhovedet får lov at beholde specialet, oplyser Hospitalsenhed Midt.

Sundhedsstyrelsen har nemlig i sin specialeplan for fire år siden godkendt Klinik for Lungesygdomme til at ligge i Viborg, og selvom opgaverne midlertidigt har været løst i Skive, fordi pladsen i Viborg var for trang, skal de specialiserede undersøgelser og behandlinger tilbage til Viborg i løbet af i år. Klinikken Skive beholder dog 5.000 andre ambulante lungeundersøgelser og behandlinger.

- For mig er det meget vigtigt med et stærkt sundhedshus i Skive, og det er også den udvikling, jeg ser ske med mange stærke initiativer, selv om vi selvfølgelig også er nødt til at overholde Sundhedsstyrelsens krav, siger hospitalsudvalgets formand Henrik Gottlieb Hansen (S).

ak