dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger

Del af forskningsreserven skal gå til pædagogik

Fordeling af forskningsmilliarder på plads med særlig udmøntning til pædagogisk forskning.

Med de to nye aftaler om fordeling af forskningsreserven mv. fordeler partierne i alt 3,1 mia. kr. i 2021 til forskning og innovation.

Heriblandt 50 mio. kr. årligt over fire år til pædagogisk forskning rettet mod de yngste børn på 0-6 år. Det skal sikre de bedst mulige betingelser for at klare sig videre frem i livet, lyder det i Uddannelses- og Forskningsministeriets publikation. 

Der bliver fokus på forskning med praksisnæs forankring, og at det sker i samarbejde med bl.a. kommuner og dagtilbud og professionshøjskoler. 

Den skal styrke grundfagligheden i pædagoguddannelsen og forbedre de kommunale prioriteringer og investeringer i dagtilbudsområdet og dermed bidrage til at løfte kvaliteten i dagtilbuddene, fremgår det af aftalen. 

I dag er området nemlig "småt og fragmenteret", og derfor er det behov for stærkere forskningsmiljøer på tværs af institutioner. Der skal også uddannes flere ph.d.'er til at bidrage til undervisning på pædagoguddannelsen.

- Hvis vi skal i mål med den grønne omstilling, skal vi bruge midlerne rigtigt, og derfor prioriterer vi politisk midlerne til de områder, hvor vi ved, de har den største effekt – både nu og her og i fremtiden. Og som noget helt nyt sender vi et klart signal om, at den grønne forskning er kommet for at blive ved at sikre, at det høje grønne investeringsniveau fortsætter ud i fremtiden, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) generelt om aftalen, der mestendels fokuserer på grønne forskningsinitiativer.

Ca. 2,1 mia. kr. af reserven afsættes til grøn forskning inden for bl.a. CO2-fangst, grønne brændstoffer (Power-to-x mv.), landbrug og cirkulær økonomi til gavn for den grønne omstilling.

Læs mere om og find hele aftalen her.

ibs