Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

De seks store går sammen om beskæftigelsespolitik

Regeringen skal løsne de snærende bånd, give kommunerne frihed, så vi kan bruge vores ekspertise bedre, siger borgmester Anna Mee Allerslev (R). Kommunerne bør måles på resultater
4. APR 2011 11.02

AARHUS: Fleksibilitet, frihed og fællesskab. Det er nøgleordene i et udspil om fremtidens beskæftigelsessystem, der i højere grad skal tilgodese borgernes individuelle behov. Det er landets seks, største kommuner, der - på tværs af partiskel - står bag udspillet, som drøftes på konference i Aarhus.

I kølvandet på den internationale OECD-konference i Aarhus 5. april er rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Hans Halvorsen (S), vært ved en national konference om fremtidens beskæftigelsessystem. Det sker den 6. april kl. 8.30-17.00 i Filmbyen i Aarhus.

Udgangspunktet for konferencen er et fælles udspil fra de seks, stør-ste kommuner, som opfordrer til en national nytænkning af hele beskæftigelsessystemet.

Nye veje
- Vi har behov for at gå nye veje i beskæftigelsesindsatsen, og det er vi enige om i landets seks største kommuner - på trods af forskellige, politiske ståsteder. Vores fælles udspil er et stærkt signal til regering og folketing om, at der skal mod og vilje til nytænkning, hvis vi skal imødegå udfordringerne på fremtidens arbejdsmarked, hvor der bliver mangel på hoveder og hænder, siger Hans Halvorsen.

Nøgleordene i udspillet er fleksibilitet, frihed og fællesskab. Kommunerne skal gives handlefrihed, så borgerne tilbydes fleksible løsninger i et tættere, forpligtende fællesskab mellem kommuner, fagforeninger, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og sundhedssektoren.

Et nyt beskæftigelsessystem skal realiseres gennem fire temaer:
1.
Mindre statslig styring og større lokalt råderum
2.
Fokus på effekt frem for proces
3.
Større sammenhæng i den tværgående indsats
4.
Medansvar og minimumsrettigheder til borgerne

Anna Mee Allerslev (R), beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune, siger:

- "Det bobler med ekspertise i både kommunerne og hos deres samarbejdspartnere, når det gælder beskæftigelse. Men regeringen skal løsne de snærende bånd, give kommunerne frihed, så vi kan bruge vores ekspertise bedre. I stedet for den øgede registrering og kontrol, bør regeringen måle kommunerne på resultater. Det er jo kommunernes evne til at få de ledige i job, det drejer sig om.

Henrik Vallø (K), formand for Beskæftigelsesudvalget i Esbjerg, siger:

- Kommunerne er bedst til at vurdere, hvordan indsatsen for de ledige tilrettelægges efter lokale behov. Vi skal væk fra statskontrol og rigide regler, så borgerne i højere grad kan få målrettede, fleksible tilbud, der hjælper dem tilbage i job. Og som kommuner vil vi hellere måles på, hvor mange borgere der kommer i job, frem for hvor mange samtaler, der holdes rettidigt.

Konferencen tager afsæt i nogle af de centrale budskaber fra OECD-konferencen dagen forinden, og målet er et fælles grundlag for det videre arbejde med at udvikle fremtidens beskæftigelsessystem.

Følgende står bag udspillet:
Anna Mee Allerslev (R), borgmester for Beskæftigelses- og Integrati-onsforvaltningen, København.
Peter Rahbæk Juel (S), rådmand for Social- og Arbejdsmarkedsfor-valtningen, Odense.
Mai-Britt Iversen (A), rådmand for Familie- og Beskæftigelsesforvalt-ningen, Aalborg.
Henrik Vallø (K), formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Esbjerg.
Leif Gade (S), formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Randers.
Hans Halvorsen (S), rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Aarhus.

Foto: http://www.flickr.com/photos/pedrokwezi/with/3604306766/