DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Bred politisk aftale:
De kommunale solcelleanlæg kan blive på tagene

Ny enighed om en særordning for eksisterende kommunale solcelleanlæg, som imødekommer de kommuner, der har sat solceller op på kommunens tage.
18. DEC 2020 6.19

Et politisk flertal imødekommer nu de kommuner, der har investeret i den grønne omstilling gennem etablering af kommunale solcelleanlæg. Derudover ensrettes vilkårene fremadrettet for kommuner, regioner og staten blandt andet gennem lovforslag, der fremsættes i februar 2021, oplyser Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Regeringen er sammen med en bred kreds af partier (Venstre, Dansk Folkeparti, De Radikale, SF, Enhedslisten, De Konservative og Alternativet) nået til enighed om en særordning for eksisterende kommunale solcelleanlæg.

Med den politiske aftale sikres ro om og fuld nyttiggørelse af de eksisterende kommunale solcelleanlæg, lyder det fra ministeriet. Aftalen sikrer også klarhed om de fremtidige vilkår.

Ikke for dyrt

Som led i at få ensrettet vilkårene fremadrettet for kommuner, regioner og staten og for at leve op til EU-direktivet om vedvarende energi, vil regeringen desuden fremsætte lovforslag om at stille krav om selskabsudskillelse af solcelleanlæg i regionerne.

Reglerne for regionerne skal svare til dem, der i dag gælder for kommunerne. Derudover vil der blive udviklet en model for at foretage en intern modregning for den sparede elafgift på statslige solcelleanlæg.

Det har været vigtigt for aftalepartierne at skabe de rigtige rammer for en fremadrettet holdbar solcelleudbygning, som ikke er dyrere, end den behøver at være. Det har også været afgørende, at kunne imødekomme de kommuner, der har investeret i den grønne omstilling.