Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Danskerne: Nej til besparelser på det sociale område

60 pct. af danskerne mener, kommunerne bør fastholde eller øge servicen på det sociale område – også selvom det vil betyde en skattestigning. Det fremgår af analyse, Socialpædagogerne har fået lavet

- Det er opløftende, at danskerne på den måde har hjertet på rette sted og kan se, at vi har et særligt ansvar i forhold til de udsatte grupper i vores samfund, siger Socialpædagogernes formand Benny Andersen.

Socialpædagogerne har med analyseselskabet Analyse Danmark spurgt danskerne om deres holdning til det specialiserede socialområde. Og billedet er klart: Danskerne mener, kommunerne skal have hjælp til både at prioritere og løfte regningen på det specialiserede sociale område, der dækker over anbragte børn, handicappede, hjemløse, misbrugere, voldsramte kvinder og psykisk syge borgere.

Socialpædagogerne har blandt andet spurgt om danskernes holdning til, om servicen på netop dette område i kommunerne er ændret siden kommunalreformen. Og her svarer 40 procent, at de mener, servicen er forringet.

Kommunalreformen skuffer
- Det er jo forstemmende, at så mange danskere oplever, at indsatsen over for samfundets svageste grupper er blevet dårligere siden kommunalreformen. Argumenterne for reformen var jo netop tættere borgerservice og bedre service, siger Benny Andersen. Han hæfter sig også ved, at seks ud af ti mener, at kommunerne vil få svært ved at opretholde servicen fremover.

Et stort flertal på 65 pct. af dem, der har taget stilling, mener desuden, at det ikke er rimeligt, kommunen skal foretage en prioritering mellem det særlige sociale område og de almindelige kommunale serviceområder. Og 72 pct. af dem. der har taget stilling, svarer, at det særlige sociale område skal finansieres på andre vilkår end de almindelige kommunale serviceområder. Kun 4 pct. mener, der skal spares på det særlige sociale område.

Mange kender ikke udsatte
- Det har vi længe peget på. Så det er glædeligt, at vi har befolkningen med os, når vi foreslår politikerne, at der skal skrues en ny finansieringsmodel sammen, sådan at kommunerne ikke - som nu - tvinges til at afgøre det her område med kommunekassen og ikke med faglighed og ordentlighed. Vi skal væk fra udelukkende at se på udgifterne til de udsatte grupper som belastende for samfundsøkonomien til i stedet at handle tidligt og se det som en investering. Det giver bedre mening både menneskeligt og økonomisk, siger Benny Andersen.

Socialpædagogerne har også spurgt befolkningen om deres kendskab til det specialiserede sociale område. Undersøgelsen viser, at 72 pct. af danskerne ikke personligt kender et menneske, der er inden for det specialiserede sociale område - altså udsatte børn og unge, hjemløse, misbrugere, handicappede og sindslidende.

- Men selvom der er så mange, der ikke har en egentlig kontakt med mennesker fra det specialiserede sociale område, så mangler de hverken solidaritet eller hjerterum med udsatte børn og unge og andre udsatte grupper. Fx har jeg noteret mig, at næsten 60 pct. af dem svarer, at de synes kommunerne bør fastholde eller øge servicen på området - også selvom det vil resultere i en skattestigning. Det siger da noget om danskernes syn på fordelingspolitikken, siger Benny Andersen.

mou