DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Danmarks Statistik klar med budgettal

Danmarks Statistik klar med budgettal

De kommunale budgetterede nettodriftsudgifter er steget med 3,4 pct. men ligger under rammen fra økonomiaftalen
19. JAN 2012 16.25

Danmarks Statistik har offentliggjort den endelige opgørelse af kommunernes budgetter for 2012.

Kommunerne vil i år bruge 245,4 mia. kr. på service til borgerne. Dermed ligger de kommunale budgetter ca. 2,5 mia. kr. under den ramme, der indgår i økonomiaftalen for 2012. Samtidig betyder det er fald i serviceudgifterne på ca. 6 mia. kr. siden regnskabet i 2009.

- Det endelige budgetresultat bekræfter kommunernes store økonomiske ansvarlighed. Alle har måttet holde for i budgetprocessen, for den kommunale økonomi er hårdt presset. Men vi har ikke bare formået at spare. Vi har også gjort det på en intelligent måde, hvor vi får pengene til at række længere. En dugfrisk undersøgelse har vist, at kommunerne forventer effektiviseringer for mere end 3 mia. kr., siger KL's formand, Jan Trøjborg.

Kommunernes budgetterede nettodriftsudgifter i 2012 til serviceområdet på 245,4 mia. kr. svarer til en reel stigning på 8,2 mia. kr. eller 3,4 pct. i forhold til de budgetterede udgifter sidste år, når der korrigeres for pris- og lønstigninger, men ikke for pålagte meropgaver m.m. i kommunerne.

En del af stigningen skyldes, at en større del af kommunernes medfinansiering af sundhedsvæsenet er en del af serviceudgifterne i 2012 end i 2011.

FAKTA:

  • Kommunernes samlede nettodriftsudgifter er på 317,0 mia. kr. (inklusive statsrefusion).
  • Heraf udgør serviceudgifterne 245,4 mia. kr. Indkomstoverførslerne udgør 58,9 mia. kr. Udgifter til forsikrede ledige mv. udgør 14,1 mia. kr., mens udgifter til udbetaling af tjenestemandspensioner på forsyningsområdet udgør 0,3 mia. kr.
  • Indtægter fra den centrale refusionsordning udgør 1,4 mia. kr., nettodriftsindtægter fra forsyningsområdet (fx el- og vandværker) udgør 0,3 mia. kr.
  • Kilde: Danmarks Statistik

jos