Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Danmarks Statistik: Fortsat færre bor i landdistrikterne

Et fald på ni ct. siden 2001 i antallet af danskere, der bor i de helt tyndt befolkede områder - d.v.s. udenfor byområder med 200 eller flere indbyggere
12. APR 2011 15.25

En stadig mindre del af befolkningen bor i landdistrikterne. Antallet af personer, som ikke bor i et byområde med mindst 200 indbyggere, er siden 1. januar 2001 faldet med 9 pct. fra 796.366 i 2001 til 721.935 i 2011.

Byer vokser sammen
Når byområderne vokser, sker det, at to byområder vokser sammen. Den mindste af de sammenvoksede byer bliver herved oftest en bydel i den by, den er vokset sammen med. Af større byer er Stavtrup med 3.729 indbyggere, der 1. januar 2011 voksede sammen med Aarhus, og Stilling med 3.752 indbyggere, der 1. januar 2011 voksede sammen med Skanderborg.

Størst andel af enlige uden børn i de store byer
Familiesammensætningen varierer med bystørrelsen. Jo større byen er, jo større er andelen af familier, der består af enlige uden børn. Andelen af enlige uden børn i de store byer med mindst 100.000 indbyggere udgør knap 57 pct., og andelen af de enlige uden børn i de mindre byer med under 1.000 indbyggere udgør 37 pct.

Andelen af ægtepar uden børn stiger, jo mindre byen er
Jo mindre byen er, jo større er også andelen af familier, der består af ægtepar uden børn. Andelen af ægtepar uden børn i de store byer med mindst 100.000 indbyggere udgør 13 pct., og andelen af ægtepar uden børn i byer under 5.000 indbyggere udgør 26 pct.

Børnefamiliernes andel størst i de mindre byer
I de mindre byer med under 5.000 indbyggere ligger andelen af familier med børn over 30 pct. I hovedstadsområdet er andelen på 23 pct., og i de store byer Aarhus, Odense og Aalborg er andelen af familier med børn nede på 21 pct.

mou