DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Danmark taber brakstøttesag

Danmark taber brakstøttesag

EU-Kommissionen beholder dermed 750 mio. kr. i tilbagebetalt EU-støtte til braklagte marker fra årene 2002-04

EU-Domstolen har netop givet EU-Kommisionen medhold i en sag om de danske brakregler. Domstolens afgørelse betyder, at Danmark står til at miste 750 mio. kr., som Danmark i 2009 måtte betale tilbage til Kommissionen, oplyser Fødevareministeriet.

Danmark har hele tiden ment, at Fødevareministeriet fulgte EU's regler, og fødevareministeren er derfor skuffet over afgørelsen. Det overvejes nu, om dommen skal ankes.

EU-Kommissionen beholder de 750 millioner, som den danske stat måtte betale tilbage til EU Kommissionen, fordi Kommissionen mente, at Danmark fortolkede braklægningsreglerne forkert.

Uenigheden opstod, i 2004, da EU-Kommissionens revisorer undersøgte 43 danske brakmarker. Det førte til, at Kommissionen i 2009 forlangte 750 mio. kr. tilbage for støtte, der var givet i perioden fra 2002 til 2004.

I Danmark tillod Fødevareministeriet på det tidspunkt, at landmændene lod de braklagte marker gro til, fordi det er bedre for miljøet. Kommissionen mente, at det var i strid med reglerne, fordi braklagte marker skal have det, der hedder 'gode agronomiske forhold', så man hurtigt kan begynde at dyrke dem igen, og det har en mark ikke, hvis den er groet til med buske, træer og tidsler.

Fra 2000 til 2005 var kravet om gode agronomiske forhold imidlertid pillet ud af EU's regelsæt. Derfor tillod Fødevareministeriet den mere miljøvenlige model, og i Fødevareministeriet har man hele vejen igennem været overbevist om, at retten var på Danmarks side.

 

ka