Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Danmark i spidsen for vandsamarbejde med Kina

Danmark får hovedansvar for at eksportere dansk og europæisk viden om vandplanlægning, grundvandsbeskyttelse og spildevandsrensning til Kina

En gruppe EU-lande har nu besluttet at give opbakning til, at Danmark står i spidsen for et nyt EU-samarbejde med Kina på vandområdet. Dette vil give europæiske virksomheder adgang til værdifuld viden om det kinesiske marked for vandteknologi, oplyser Miljøministeriet.

- Danmark er en naturlig leder, når EU skal samarbejde med Kina om at beskytte vandressourcer. Vi har et forspring på vandområdet, som bl.a. stammer fra 40 års aktiv regulering af vandområdet. Vandteknologi kan vise sig at blive det nye væksteventyr for Danmark, siger miljøminister Ida Auken (SF).

Vandsamarbejdet mellem EU og Kina kommer bl.a. til at handle om at undgå oversvømmelser, beskyttelse af grundvandsressourcen, forurening, vandmangel og forvaltning af store sammenhængende vandområder.

Stort potentiale for Danmark
Samarbejdet kan blive en vigtig platform for danske virksomheder på vandområdet, der gerne vil ind på det voksende kinesiske marked.

Vandteknologi er en dansk spidskompetence. Området beskæftiger omkring 35.000 mennesker i Danmark og omsætter for ca. 30 mia. kroner om året. Vandteknologi har potentiale til at blive et stort eksportområde til gavn for beskæftigelsen inden for de grønne teknologier.

Miljøministeriet kommer ikke til at stå alene i Kina-samarbejdet. EU-lande som Portugal og Spanien har mange erfaringer med håndtering af tørke, mens fx Finland og Sverige har stor viden om opdæmning af floder. Miljøministeriet afdækker i øjeblikket interessen fra disse lande i at være med, og flere lande har allerede budt ind på samarbejdet.

Det konkrete indhold skal i de kommende uger udvikles i dialog med det kinesiske Vandressourceministerium. Det er forventningen, at opgaverne vil dreje sig om at:

- Formulere politiske mål og regler, der kan beskytte vandet.
- Forske og udvikle grøn teknologi, der kan sikre en mere effektiv udnyttelse af vandet.
- Fremme partnerskaber mellem miljøteknologiske virksomheder og myndigheder fra EU og Kina.

Den endelige aftale mellem EU og Kina skal underskrives i forbindelse med World Water Forum i Marseille i marts 2012.

ka

Foto: http://www.flickr.com/photos/usnavy/with/5445582679/