Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Danmark i front mod lavfrekvent møllestøj

Som det første land i verden får Danmark nu en bindende grænse for brummende, lavfrekvent støj fra vindmøller
4. NOV 2011 8.16

Forligskredsen bag den politiske aftale om vindmølletestcentret i Østerild er i dag blevet enige om reglerne, der nu sendes i offentlig høring.

Naboer har været nervøse for, hvor meget lavfrekvent støj vindmøller udsender. Danmark får nu som det første land i verden bindende grænseværdier for lavfrekvent støj fra vindmøller.

Miljøministeriet sender nu et udkast til de nye regler i høring. Forslaget lægger op til en bindende grænseværdi på 20 dB inde i boligen - både i boligområder og ved spredt bebyggelse i det åbne land. Grænsen svarer til Miljøstyrelsens anbefalede grænseværdi for lavfrekvent støj fra industrivirksomheder i aftentimer og om natten, hvor grænserne for støj er lavere end om dagen.

- Kommunerne får nu et håndfast redskab, der kan beskytte borgerne mod lavfrekvent støj. Grænsen på 20 dB giver en god beskyttelse mod den brummende lyd, som kan genere naboer til møller, siger miljøminister Ida Auken (SF).

Stærkere kontrol
Samtidig skal kommunerne kontrollere, om de nye regler bliver overholdt. Inden vindmøllerne sættes op, skal det dokumenteres, at den lavfrekvente støj ikke bliver højere end grænsen på 20 dB. Og til forskel fra i dag kan kommunerne nu også gribe ind og føre tilsyn med støjen, hvis der kommer klager.

- Enkelte mølletyper vil blive udfordret af de nye regler. Men det ændrer ikke på, at reglerne skal overholdes. De nye regler kan betyde, at møllerne skal stå længere væk fra naboerne. Alternativt kommer der måske til at stå færre møller samlet et sted, siger Ida Auken.

De nye regler forventes at være klar 1. januar 2012 og kommer også til at omfatte testcenteret i Østerild.

- De nye regler giver et højere beskyttelsesniveau, fordi der i dag ikke er nogen grænseværdi for den lavfrekvente støj. Danskerne skal føle sig trygge ved, at vi i fremtiden skal have sat flere vindmøller op. Regeringen har som mål, at halvdelen af Danmarks traditionelle el-forbrug skal komme fra vindenergi, om blot ni år. Vi vil ikke være afhængige af forurenende kul og gas eller olie fra ustabile regimer, siger Ida Auken.

ka