Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Danmark 2030: Unge mænd i Udkantsdanmark - unge kvinder i Nordsjælland

Dertil kommer, at de unge mænd ofte er ufaglærte mens de unge kvinder er veluddannede. Det viser ny analyse fra Arbejdernes Erhvervsråd
28. MAR 2011 13.56

Mænd i 30'erne er i dag overrepræsenteret i udkantsdanmark, og det er en tendens, som vil blive forstærket i fremtiden. I løbet af de næste 20 år vil kvinders andel af de 30-39-årige stige i Nordsjælland, mens den vil falde i Vestjylland - oveni kommer, at de unge kvinder i dag er langt bedre til at uddanne sig end de unge mænd.

Det er nogle få eksempler af en række tendenser til stigende ubalancer mellem kønnene. F.eks. viser de nyeste tal, at beskæftigelsesfaldet efter krisen især har ramt de unge mænd.

Ser man på aldersgruppen 30-39-årige, er der allerede i dag ubalancer mellem, hvor mænd og kvinder bor. Mens mænd er overrepræsenteret i Vestjylland, Nordjylland, Østsjælland og Lolland, så er kvinder overrepræsenteret i områderne omkring København.

Ved hjælp af befolkningsprognosen fra Danmarks Statistik kan man se, hvordan disse ubalancer mellem kønnene udvikler sig fremover. Det viser sig, at mange kommuner i Jylland vil opleve, at andelen af mænd vil vokse frem mod 2030, specielt i Vest- og Nordjylland. Undtaget fra dette er dog bl.a. kommunerne omkring Århus og Aalborg, hvor andelen af kvinder vil stige.

Ser man på Sjælland, er det bemærkelsesværdigt, at en lang række af kommunerne nord for København vil opleve en stigning i andelen af kvinder.

Når man ser på uddannelse, viser det sig, at det specielt er drengene, som har vanskeligt ved at få taget sig en ungdomsuddannelse, idet godt 19 pct. står uden en ungdomsuddannelse, mens det for pigernes vedkommende er 14 pct., som ikke har nogen ungdomsuddannelse 25 år efter folkeskolen.

Den samme tendens gør sig gældende, hvis man ser på andelen, som får en videregående uddannelse. For pigerne er det således 57 pct., der får en videregående uddannelse, mens det er 42 pct. af drengene.

I fremtiden vil der i stigende grad blive efterspørgsel efter uddannet arbejdskraft, mens efterspørgslen efter ufaglært arbejdskraft vil være faldende, og det kan ramme de uuddannede mænd ekstra hårdt.

Fremover er der altså en stor restgruppe af mænd, der risikerer at stå uden uddannelse, uden job og uden kvinder i Udkantsdanmark.

Analysen er lavet af AE's chefanalytiker Jonas Schytz Juul og stud.polit Andreas Mølgaard.