Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Dagplejen til minister: Stop privatiseringen

I løbet af de sidste tre år er der nedlagt omkring 10.000 pladser i den kommunale dagpleje. Tillidsrepræsentanter for dagplejen i hele landet har nu skrevet til ministeren for at få hende til at stoppe udviklingen

De private børnepassere arbejder ikke under de samme lovsikrede kvalitetskrav, som de kommunale dagplejere og daginstitutioner. Det betyder bl.a., at krav om pædagogiske læreplaner, børnemiljøvurderinger og et røgfrit miljø ikke gælder for de private børnepassere.

Det har fået tillidsrepræsentanter fra dagplejepædagoger og dagplejere over hele landet til at skrive til børne- og undervisningsminister, Christine Antorini (S).

- Vi har opfordret ministeren til at tage initiativ til at stoppe privatiseringen af dagplejen. Vi anser en udvikling, hvor kommunal dagpleje erstattes af privat børnepasning for dybt urimelig. Mange af os har igennem et langt arbejdsliv været med i en udvikling, hvor den kommunale dagpleje har udviklet sig fra at været børnepasning med ringe anerkendelse til et moderne dagtilbud af høj pædagogisk kvalitet, siger Janne Jørgensen, som er tillidsrepræsentant for dagplejerne i Greve og en af initiativtagerne til brevet til ministeren.

I løbet af de sidste tre år er der nedlagt omkring 10.000 pladser i den kommunale dagpleje. Og som konsekvens heraf er der nedlagt cirka 3000 dagplejer- og dagplejepædagogstillinger. Noget skyldes det faldende børnetal, men i samme periode er mange af de kommunale dagplejepladser i stort omfang blevet erstattet af private børnepasningsordninger. Og det bekymrer formanden for FOA's pædagogiske sektor.

- Jeg kan godt være nervøs for, at kvaliteten falder, når mange kommunale dagplejere må lukke og i stedet bliver afløst af private børnepassere, som ikke får tilbud om uddannelse og står uden pædagogisk ledelse. Det håber jeg også, at ministeren kan se og vil handle på, siger sektorformand, Jakob Sølvhøj.

Foto: http://www.flickr.com/photos/savannasmiles/3590723484/sizes/z/in/photostream/

lcl