DA har fundet Danmarks bedste kommune til beskæftigelse

Danmarks Arbejdsgiverforening har i en ny rapport udpeget de bedste beskæftigelseskommuner. Særligt de jyske kommuner klarer sig godt.
5. DEC 2019 10.24

En ny rapport af Danmarks Arbejdsgiverforening, DA, kårer Jammerbugt som landet bedste beskæftigelseskommune for at have skabt de bedste resultater, når det gælder at eksempelvis at hjælpe langtidsforsørgede borgere ind på virksomhederne.

Hedensted og Lemvig kommuner udgør resten af top tre. Rapporten noterer, at Hedensted udmærker sig ved at bringe kontanthjælpsmodtagere i småjob, mens Brønderslev er særligt stærk på at bringe langtidsforsørgede og virksomheder sammen.

Ranglisten er opgjort ved hjælp af ti indikatorer, såsom gennemsnitligt antal uger, før ledige kommer i beskæftigelse, andel langtidsledige, hvor mange der får virksomhedsrettede indsatser, andel kontanthjælpsmodtagere i småjobs og benchmarking af ministeriet. 

Det er en kombination af de ti faktorer, der har ledt til den endelige rangering. Rapporten fremhæver desuden gode eksempler fra kommunerne på baggrund af de ti indikatorer, som eksempelvis Kerteminde, hvor man er hurtigst til at få folk ud af ledighed. 

DA skriver desuden, at der er et betydeligt potentiale for at få flere i beskæftigelse, hvis jobcentrene blev mere effektive, og at en del kommuner bør styrke deres jobfokus. Det vil både være til gavn for den enkelte, for kommunekasserne og for de mange virksomheder, der mangler arbejdskraft, skriver arbejdsgiverforeningen. 

Særligt de jyske kommuner klarer sig godt i rangeringen, mens Region Sjælland og Hovedstanden halter efter i ranglisten. 

esl

Læs hele rapporten her

 

* Det fremgik af en tidligere version af denne artikel, at Middelfart var kåret som Danmarks bedste kommune til beskæftigelse, ligesom at Brønderslev var i top tre. Det skyldes en fejl i pointdelingen af Dansk Arbejdsgiverforening.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt