DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Coronakrisens nyledighed er tilbage under gennemsnittet

Coronakrisens nyledighed er tilbage under gennemsnittet

Ekstraledighed 1.000 lavere end i ugen forinden.
13. JUL 2020 10.34
TEMA: Corona

Efter en ekstratilgang på 4.300 af nytilmeldte ledige ved månedsskiftet i forrige uge er nyledigheden i sidste uge tilbage under niveauet for de foregående fem år, viser tal fra Beskæftigelsesministeriet. Samlet nåede ekstraledigheden under coronakrisen i sidste uge 48.400, hvilket er 1.000 færre end i ugen forinden.

Den undergennemsnitlige nyledighed i sidste uge gælder alle ugedage undtagen lørdag, hvor 288 meldte sig ledige mod gennemsnittet på 287. Altså en enkelt person mere. Samlet over hele ugen meldte 643 færre sig ledige end samme uge de foregående år.

Udviklingen i nytilmeldte ledige fremgår af kurverne over artiklen.

Den sorte linje øverst viser antallet af nye ledige den pågældende dag, den stiplede linje er gennemsnittet for de seneste fem år, og den røde linje viser, hvor mange ekstra ledige der er kommet under coronakrisen. De dage, den røde streg dykker under nul, har der været færre ledige end de foregående års gennemsnit.