Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Coronakrisen har sendt flere på kontanthjælp

Især mænd og yngre personer har bidraget til en stigning i antallet af modtagere af kontanthjælpsydelser.

Fra februar til marts steg antallet af modtagere af kontanthjælpsydelser med 1.400 til 120.500. Det svarer til en stigning på 1,2 pct.

Det er kun den anden månedlige stigning i det samlede antal modtagere af kontanthjælpsydelser siden januar 2016. Det oplyser Danmarks Statistik i en opgørelse.

Den eneste anden stigning i denne periode var fra juni til juli i 2019, og der lå stigningen på beskedne 200. Fra januar 2016 til januar 2020 har der i gennemsnit været tale om månedlige fald på godt og vel 1.100 modtagere.

- Der er således meget, der tyder på, at covid-19 har haft kraftig indflydelse på den pludselige stigning på lige godt 1.400 modtagere fra februar til marts, skriver Danmarks Statistik i sin opgørelse.

Mændene trækker op

I forbindelse med den delvise nedlukning i midten af marts blev mange virksomheder bedt om at lukke midlertidigt. Det har været med til at give en stigning i antallet af ledige på trods af flere politiske hjælpepakker.

Stigningen på 1.400 modtagere af kontanthjælpsydelser dækker over, at der fra februar til marts var en stigning i antallet af kontanthjælps-, uddannelseshjælps- og integrationsydelsesmodtagere på henholdsvis 600, 600 og 200.

Fordelt på køn var det mændene, der trak mest op i stigningen. Fra februar til marts steg antallet af mænd på kontanthjælpsydelser med 1.000, mens den tilsvarende stigning for kvinderne lå på 400.

Og fordelt på aldersgrupper var det de yngre, der trak mest op. I perioden steg antallet af 16-24-årige på kontanthjælpsydelser med 600 personer, og det samme var tilfældet for de 25-39-årige. For de 40-64-årige steg antallet med 200 personer.

Ritzau