Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
CEPOS: Rigsrevisor ser ikke nok på effektivitet

CEPOS: Rigsrevisor ser ikke nok på effektivitet

Rigsrevisoren glemmer ifølge den liberale tænketank at se på effektiviseringer i den offentlige sektor. Lær af briterne, lyder opfordringen
30. APR 2012 15.27

CEPOS har i en ny undersøgelse set på rigsrevisionens arbejde og fokus på effektivitet. Og ifølge den liberale tænketank er der langt fra ord til handling hos rigsrevisoren.

Gennemgangen af rigsrevisionens beretninger viser, at disses konklusioner stort set aldrig rummer konkrete forslag til effektiviseringsprojekter eller opgørelse af noget effektiviseringspotentiale.

Det på trods af, at regisrevisionen selv siger at syv ud af 14 beretninger retter fokus mod netop effektivitetsspørgsmålet.

- Tankevækkende er det derfor også, når analysen viser, at revisionen i deres undersøgelser ikke har tilstrækkeligt fokus på effektivitet, siger forskningschef i CEPOS Henrik Christoffersen.

Gør som briterne
Han foreslår derfor, at man lader sig inspirere af Storbritanien og deres lov for rigsrevision.

- Eksempelvis kunne regeringen stille lovgivningsmæssige krav til, at Rigsrevisionen skal estimere konkrete effektiviseringspotentialer, eller i lighed med den britiske rigsrevision skal opgøre, hvor meget man bidrager til effektiviseringen af den offentlige sektor, siger forskningschef Henrik Christoffersen.

Herudover foreslår han, at man understøtter revisionens fokus på at afdække effektiviseringspotentialer ved at styrke de politiske udpegede statsrevisorers brug af eksterne eksperter, eller at man konkurrenceudsætter Rigsrevisionens ydelser.

- Danskerne har krav på at vide, at de får den bedst mulige velfærd for pengene. Derfor er det også afgørende, at Rigsrevisionen lever op til sin opgave som vagthund og i sin kontrolindsats holder et skarpt fokus på netop effektivitetspotentialet i den offentlige virksomhed. Og det er desværre ikke tilfældet i dag, siger Henrik Christoffersen, forskningschef i CEPOS.

krn