Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

CEPOS: Privathospitaler giver halv pris på sundhedsbehandlinger ved udbud

Tænketankens analyse viser, at privathospitaler via udbudsaftaler med regionerne kan foretage behandlingerne til halv pris af, hvad behandlingerne i gennemsnit afregnes til på de offentlige hospitaler
15. JUN 2011 12.38

Indtil nu har det ikke været muligt at få indsigt i, hvad det reelt koster, når regionerne får foretaget behandlinger via udbudsaftaler med privathospitalerne. CEPOS har derfor indhentet information om de nuværende udbudsaftaler mellem regionerne og privathospitalerne, skriver den liberale tænketank i en pressemeddelelse.

- Vores undersøgelse viser, at der er halv pris på behandling af patienter, hvis de sendes til privathospitalerne frem for til de offentlige hospitaler. Det er en indlysende og oplagt metode til at få mere sundhed for skattekronerne, som regionerne bør benytte sig af, siger specialkonsulent i CEPOS Mia Amalie Holstein.

3 mia. kan spares
Analysen fastslår, at udbudstaksten på nuværende tidspunkt ligger på 48 pct. af den såkaldte DRG-takst (omkostningen ved behandling på et gennemsnitligt offentligt hospital). Dette er en meget lav takst, som formentligt kun dækker privathospitalernes variable omkostninger, hvilket afspejler, at privathospitalerne i øjeblikket er meget pressede. Øger man brugen af udbud betydeligt, kan det derfor på længere sigt betyde en stigning i udbudstaksten, da privathospitalerne vil have behov for også at få dækket deres faste omkostninger. CEPOS vurderer derfor, at taksten på længere sigt vil lande på 63 pct. af DRG-taksten. Dette er dog stadig betydeligt billigere end den gennemsnitlige offentlige afregningstakst.

- Vores beregninger viser, at hvis yderligere 10 pct. af de offentlige behandlingerne lægges ud til privathospitalerne via udbud, så vil regionerne kunne spare 3 mia. kr. Dvs. at det er muligt at få for 3 mia. kr. mere sundhed for de penge, vi allerede i dag bruger på sundhedsvæsenet. Dette svarer til ekstra velfærd fra ca. 6000 ekstra sygeplejersker årligt, siger specialkonsulent Mia Amalie Holstein.

CEPOS analyse bygger på tal fra 30 udbudsaftaler indgået med knap 25 privathospitaler. Udbudsaftalerne dækker over en lang række af forskellige behandlinger, hvor hovedparten omhandler ortopædiske operationer og scanninger. I alt omfatter analysen således 15.000 operationer og 60.000 scanninger.

lcl