Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

CEPOS: 2020-planen fastholder historisk stor offentlig sektor

Den liberalistiske tænketank mener, regeringens økonomiske langtidsplan vil øge det offentlige forbrug med 30 milliarder frem til år 2020
20. APR 2011 12.51

CEPOS offentliggør i dag et notat om regeringens 2020-plan. Det viser, at hvis V og K i 2020 kunne nøjes med et offentligt velfærdsniveau som under Nyrup-regeringen (1993-2001), kunne skatterne sænkes med 1½ pct. af BNP svarende til ca. 9.000 kr. pr. familie.

I 2020-planen lægges der op til at øge det offentlige forbrug med 30 mia. kr. frem til 2020. Den årlige realvækst planlægges at udgøre 0,8 pct. årligt i perioden 2014-2020. Det er betydeligt mere end det demografiske træk (vækst i antal brugere af den offentlige service) på ca. 0,3 pct. årligt.

- I 2020 vil det offentlige forbrug ifølge planen udgøre knap 26,8 pct. af BNP. Det er højt i et historisk perspektiv. Under Nyrup-regeringen udgjorde det offentlige forbrug i gennemsnit 25,3 pct. af det konjunkturrensede BNP. Havde VK-regeringen valgt at sigte mod en offentlig sektor på Nyrup-niveau, ville der være et råderum til lavere skat på 1,5 pct. af BNP eller 27 mia. kr. i 2020. Det svarer til en skattelettelse på ca. 9.000 kr. for en gennemsnitsfamilie, siger cheføkonom i CEPOS, Mads Lundby Hansen, i en pressemeddelelse.

- Man må konkludere, at hvis 2020-planen gennemføres, så har den offentlige sektor bidt sig fast på et rekordhøjt niveau under VK-regeringen. I kriseårene 2008-2010 har der været en særlig stor stigning i den offentlige forbrugsandel. Bl.a. fordi antallet af offentligt ansatte er steget markant i disse år.

- Og udgifterne samt de mange ekstra medarbejdere får tilsyneladende lov at blive i den offentlige sektor. Og tilmed tilføres der yderligere midler frem mod 2020. Det vil skade danske virksomheders vækstmuligheder og det betyder, at skatterne er langt højere end de behøvede at være, siger Mads Lundby Hansen.

mou