Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Budgettet for nye busanlæg i Aarhus skrider

Omkostningerne til busanlæg bliver 25 mio. kr. og hertil kommer nye cykelstier for 5 mio. kr.. Det betyder, at anlægsomkostningerne bliver større end det oprindelige samlede skøn på 6 mio. kr.

AARHUS: Byrådet besluttede sidste år, at Aarhus skal have et helt nyt bybusnet, og omlægningen af buslinjerne er blandt de største i Danmark nogensinde.

Det samlede behov for ændringer er nu konkret afdækket. På baggrund af den endelige afdækning af anlægsbehovet søges byrådet om anlægsbevilling på 25 mio. kr. til 58 busanlæg, samt 5 mio. kr. til de to cykelstiprojekter. De samlede anlægsomkostninger bliver dermed noget større end det oprindelige skøn på 6 mio. kr.

- Fokus har indledningsvist været på de store driftsudgifter forbundet med selve omlægningen til den nye kollektive trafikplan. Udgifterne til de fysiske ændringer blev baseret på nogle overordnede vurderinger. Den efterfølgende konkrete afdækning har vist, at der er brug for flere og lidt større ændringer end oprindeligt vurderet - og dermed for en større udgift end det oprindelige skøn på 6 mio. kr. Det er naturligvis meget beklageligt, at der ikke har været tilstrækkelig fokus på anlægsudgifterne fra begyndelsen, og derfor skal der fremadrettet være et ligeværdigt fokus på drifts- og anlægsudgifter i denne slags store projekter, siger Carl Nielsen, direktør for Teknik og Miljø.

Før busserne kan køre ud på det nye busnet, skal der gennemføres i alt 58 mindre og større anlægsarbejder. Det drejer sig om alt fra nedgravning af nye busstoppestedsstandere til større anlæg som endestationer, bussluser og buslommer. Nogle steder er det også nødvendigt at ændre på eksisterende vejanlæg, fordi der er for lidt plads til busserne i deres nye ruteforløb.

Meromkostninger finansieres inden for rammen
Men selvom de mange anlægsarbejder udløser større omkostninger, kan de finansieres ved omdisponeringer indenfor det vedtagne budget for Trafik og Veje. Byrådet søges således ikke om merbevillinger.

En mindre del af anlægsudgifterne dækkes af den statslige såkaldte Fremkommelighedspulje, som er en del af Folketingets forlig om 'En grøn Transportpolitik'. Aarhus Kommune har fået tilsagn fra Trafikstyrelsen om støtte på i alt knap 1,8 mio. kr. til nogle af busprojekterne.